Det är mycket som retar mig!

Mycket retar mig dagligen i trafiken. För det första klarar polisen inte av sin trafikövervakande uppgift särskilt väl. Det är för riskfritt att hänsynslöst själv bestämma sina trafiknormer. För få åker dit och blir lagförda.

När polisen då och då gör en samlad aktionsinsats som till exempel nyligen i Stockholm när man på en vecka såg till att ett mycket stort antal aggressiva förare och påverkade förare kunde lagföras, ställde jag mig i givakt av hänförelse och kände både stolthet och glädje. Men ack så sällan det sker! På E4 mellan Malmö och Stockholm råder i praktiken fri fart för många som totalt struntar i hastighetsgränserna. Det är vi lojala samhällsmedborgare som håller oss till tillåtna 110 eller 120 km/h.
Jag retar mig också på att den tunga trafiken kör för fort utan ingripanden. Jag förstår heller inte att lagstiftaren inte kan få tummarna loss och förbjuda dessa ständigt förekommande långsamma och meningslösa omkörningar av andra tunga fordon längs motorvägarna. Omkörning med ett tungt fordon ska endast få förekomma om föraren dessförinnan förvissat sig om att det kan ske utan men för annan trafik. Det ska inte behöva bli ständiga uppbromsningar i trafiken till följd av tidsödande omkörningsmanövrar.

Lojala får betala

Personbilförare som visar aggressivitet när de i hög fart kör kloss intill annat fordon under omkörning, för att visa sin avsky, borde omgående lyftas ur trafik och lagföras för synnerligen farligt körsätt. Polisen gör det om bara polisen råkar vara på plats. Men det råkar polisen sällan vara. För polisen har så oändligt många arbetsuppgifter att klara av och prioritera emellan, att mycket aldrig blir gjort.
Lite utanför själva trafiken men med stark anknytning till densamma retar mig bensinbolagens nonchalanta hållning vad gäller bensinsmitarna. Här får vi snälla och lojala kunder, som varje gång vi tankar gör rätt för oss, vara med och betala också för smitningsnotorna. Det hade bensinbolagen enkelt kunnat sätta P för genom att bara tillåta tankning med kort eller sedlar i automat eller genom förskottsbetalning i kassa. Uruselt att man bara låter smitarna härja och tycker att det är OK att vi andra får betala! Därtill ser man då och då någon bensinstationsföreståndare i teve beklaga sig över smitningsfallen som alltså bolagen omgående själva kan eliminera. Men oförklarligt nog låter bli.

Börjar leta

Retar mig också på tacklingssvårigheterna för polisen när det gäller att komma åt de många unga, tuffa män som härjar i Stockholm, Göteborg och Malmö med snabba bilar och MC, som förs fram företrädesvis kvällar och nätter i rasande fart. Här tycker jag närmast synd om polisen som hur den än gör får kritik. Antingen för passivitet eller för alltför tufft ingripande. Samhället måste reagera och sätta de hänsynslösa förarna på plats för att visa att de också omfattas av samhällets normsystem. Och för säkerhetens skull vad gäller övriga trafikanter.
Nu ska jag ta en promenad medan regnet tillfälligt pausar! Och i nästa krönika ska jag vinnlägga mig om att skriva något riktigt positivt om polisen!
Börjar leta omgående…

Om artikeln

Publicerad: 2012-08-17 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: 110 120 Hastighet Polisen Trafik