När balkarna faller ner, hamnar de ovanpå en personbil i vilken en ung mamma och hennes tvååriga dotter färdas. Hennes vittnesmål i tingsrätten är mycket känslosamt. När balkarna faller ner, hamnar de ovanpå en personbil i vilken en ung mamma och hennes tvååriga dotter färdas. Hennes vittnesmål i tingsrätten är mycket känslosamt.

Frias från vårdslöshet i trafik

Vägarbetsplatsen vid viadukten över väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs skapade under lång tid en kaotisk trafiksituation morgon och kväll. Omledningsskyltar för tung trafik satt på höger sida och på låg höjd. Höjdbegränsningsportalen körs ner och strax därefter kommer Erling Jensen. ”Hos polisen sade de att jag kunde göra det lätt för mig och erkänna vårdslöshet i trafik”, säger Erling som i stället tog ärendet till tingsrätten – och vann.

Under en längre tid pågick en ombyggnation av järnvägsviadukten över riksväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Framkomligheten var begränsad på olika sätt beroende på vilken fas bygget var i. Under en tid var viaduktens höjd begränsad till 3,8 meter och då skyltades omledning för höga fordon. Den sista varningen var en höjdbegränsningsportal.

Trots skyltningen kör ändå ett ekipage in i viadukten den 10 oktober och föraren, Erling Jensen, som kört i över 40 år står inför att ”brännmärkas” med vårdslöshet i trafik de sista åren av sin annars prickfria karriär. Byggherren Skanska har dessutom lämnat in en ersättningsbegäran på ett sjusiffrigt belopp mot åkeriet.

Initialt kan det tyckas vara ett solklart fall av försumlighet av föraren, men så enkelt är det inte. Erling berättar att, när han var inne på förhör, av polisen fick höra att han kunde ”göra det lätt för sig” genom att erkänna vårdslöshet.
– Men det kan jag inte göra eftersom det inte är sant, säger Erling som kontaktar en advokat för att försvara sig i tingsrätten.

Trafiksituationen var vid denna plats vid tiden morgon och eftermiddag en smått kaotisk plats med mycket trafik. Skyltningen som berör tunga fordon där Erling körde fanns endast i höfthöjd på höger sida och ytterligare skyltning fanns så långt bort som två filer från där Erling körde i den täta trafiken.

Dagen för händelsen är trafiken i vanlig ordning tät och ”stökig”. Eftersom Erling som kommer söderifrån ska rakt fram i cirkulationsplatsen, lägger han sig redan innan i vänster körfält. Längst ut till höger två filer bort, står en omledningsskylt på låg höjd som skyms av trafiken.

Som en sista varning för låg viadukt har Skanska satt upp en höjdbegränsningsportal innan en avfart, men denna har bara en kort stund innan körts ner av en annan chaufför som efteråt skapade trafikkaos när han först plockade undan delar av portalen och sedan backade tillbaka för att komma in på avfarten och därmed avvek från olycksplatsen.
– När jag kommer finns det ingen ”sista varning” och på viadukten finns inte heller någon skylt som anger viaduktens höjd för tillfället, säger Erling.
Därmed är olyckan ett faktum och trots den låga hastigheten blir skadorna på Erlings fordon stora.

Skanska ska, enligt Erling, ha kört efter den första lastbilen och hittat den, men när Erlings advokat Ingemar Månsson vill ha ut uppgifter om det fallet, uteblir dessa.
– Det är trots allt den första lastbilen som skapar förutsättningarna för Erlings olycka, säger Ingemar Månsson som tillsammans med Erling gjort ett gediget förarbete inför förhandlingarna.

Erling anser att man för att ha varit vårdslös i det minsta måste haft adekvat möjlighet att se vad som gällde på platsen. Med tanke på trafiksituationen som uppstod när den första föraren körde in i rampen, menar Erling att det Skanska kunnat agera på den akuta situationen.
– Jag tror det var platschefen som efter första händelsen kör under viadukten och kör sedan för att hitta det första ekipaget vilket han också gör. Jag menar de hade gott om tid att förhindra vidare olyckor, säger Erling.
Senare ser Erling att portalen hjälpligt återställs. Detta fotograferas av polisen dagen efter olyckan.

I tingsrätten lägger åklagaren stor vikt vid alla skyltar som ska leda om höga fordon. Åklagaren säger också att även om portalen eventuellt var nerkörd, borde Erling ha tittat på skyltning i anslutande påfart ett körfält bort.

Åklagaren kallar ett vittne som ska bekräfta att portalen inte var helt nerkörd och han visar polisens bilder tagna då det inte är rusningstrafik och skylten är delvis återställd.

Vittnet pressas hårt av åklagaren för att säga att portalen inte låg på marken vid tillfället, men trots ledande frågor som följdes protester från advokat Månsson, håller vittnet fast vid att portalen låg på marken. Gryningsljuset spelar också en roll då balkarna som begränsar viaduktens höjd ser ut som om det endast vore skuggning i tunneln.

Åklagarens sak verkar ha fallit på dennes eget vittne och tingsrätten friar Erling Jensen från vårdslöshet i trafik och nu återstår att se huruvida åklagaren kommer att överklaga.

Erling Jensen är i dag lättad.
– En stor tyngd har lyfts från mina axlar. Sanningen fick komma fram och jag är tacksam över att det inte blev värre följder, avslutar han.

Erling Jensen till vänster och hans försvarsadvokat Ingemar Månsson har i dag all anledning att vara nöjda.
Erling Jensen till vänster och hans försvarsadvokat Ingemar Månsson har i dag all anledning att vara nöjda.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-09 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Advokat Åklagare Polis Skadeståndskrav Skanska Tingsrätt Vårdslöshet i trafik Viaduktkrock