Är du efterlyst spärras ditt pass. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs Är du efterlyst spärras ditt pass. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs

Att neka skriva på en bot betyder inte att man ”kommer undan”

Det är allas rätt att neka att skriva på en bot. Det utlöser dock en rad andra rutiner som måste adresseras av den bötfällde. Nedan berättar vi om den processen och om hur det kan gå om man som bötfälld utan erkännande inte adresserar dessa rutiner. Att tiden går utan att något händer betyder inte att man ”kommit undan” och när verkligheten kommer ikapp brukar det oftast ske vid sämsta möjliga tillfälle.

Alla har vi rätt att neka skriva på en bot och om vi vägrar startar en process som måste följas ibland ända till tingsrätten. Vi vill här belysa en del av vad som kringgärdar ett nekande av ordningsbot.

Om polisen vid en kontroll konstaterar att en förare kört för länge fyra gånger, kan polisen endast skriva en bot på ett av dessa tillfällen eftersom den kod som används för olika överträdelser endast får skrivas en gång. Om föraren inte godkänner boten och ärendet till slut hamnar i tingsrätten, då kan föraren bötfällas för samtliga tillfällen. Det beror på att när polisen rapporterar in ärendet till tingsrätten, tar de med samtliga överträdelser.

Att polisen endast skriver bot på ett tillfälle av de fyra samma överträdelserna beror som sagt på att överträdelser har koder och en kod för endast användas en gång, vilket kan tyckas märkligt, men så är det. Tingsrätten däremot har möjligheten att, mot bakgrund av materialet polisen skickat in, fälla för samtliga inrapporterade tillfällen.

Om ett ärende hamnar i tingsrätten behandlas dock endast det som rapporterats in av polisen. Det tillkommer inga nya öveträdelser utan endast det som föraren bllivit delgiven tidigare och alltså känner till.

Om en förare inte erkänner en bot kommer han senare att bli kallad till förhör. Om han uteblir från förhöret kommer han att kallas igen. Om kallelsen inte hörsammas blir han efterlyst. Det kan få konsekvenser.

Vi hämtar ett exempel från verkligheten med en förare som inte erkände en bot för fortkörning. Han blir kallad till förhör vid ett par tillfällen, men kommer inte och blir då efterlyst.

Polisen har begränsade resurser att leta upp efterlysta, men föraren får besök av polisen på hemadressen då och då dock utan att påträffas varför tiden går – ganska länge. Det kan ge en känsla av att man ”kommit undan”, men så är det inte.

När den aktuelle föraren med sin familj senare ska resa på sin drömsemester utomlands och kommer till flygplatsen på väg ut, görs en passkontroll och då blir det stopp för föraren. Eftersom han är efterlyst är hans pass spärrat.

Föraren fick bråttom att ringa polisen och erkänna brottet för att passet skulle bli giltigt igen. Han hade tur i och med att han kunde få tag på rätt personer, men det kunde lika gärna gått så illa att drömsemestern förblivit just bara en dröm.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-13 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Efterlyst Fortkörning Ordningsbot Pass Polis Tingsrätt