Sanktioner

Listar alla artiklar taggade med: Sanktioner

Foto: Norrmejerier

Företag inom tempererade vägtransporter bötfälls för otillåtet samarbete

När två företag verksamma inom tempererade vägtransporter delade upp kunderna på marknaden mellan sig bröt de mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket har därför fattat beslut om att det ena företaget ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget får eftergift av konkurrensskadeavgiften, det vill säga att det slipper betala, eftersom företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket.
Trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall efterlyser någon form av examination efter en YKB-utbildning. På fotot syns den dåligt säkrade virkeslasten som nämns i artikeln.

Många livsfarliga transporter på vägarna – ”YKB-examen borde vara en självklarhet”

När trafikpolisen kontrollerar lastbilar är det inte ovanligt att bristfällig lastsäkring kommer att utgöra en av raderna på böteslappen som skrivs ut. För en svensk förare kan det förutom böter även bli fråga om ett körkortsingripande. En relevant fråga i sammanhanget; Var har yrkesstoltheten och yrkesskickligheten tagit vägen?
- Chaufförerna måste karska upp sig, menar trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall.