Trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall efterlyser någon form av examination efter en YKB-utbildning. På fotot syns den dåligt säkrade virkeslasten som nämns i artikeln.

Många livsfarliga transporter på vägarna – ”YKB-examen borde vara en självklarhet”

När trafikpolisen kontrollerar lastbilar är det inte ovanligt att bristfällig lastsäkring kommer att utgöra en av raderna på böteslappen som skrivs ut. För en svensk förare kan det förutom böter även bli fråga om ett körkortsingripande. En relevant fråga i sammanhanget; Var har yrkesstoltheten och yrkesskickligheten tagit vägen?
- Chaufförerna måste karska upp sig, menar trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall.

Proffs har skrivit flera artiklar på temat ”dålig lastsäkring”. Det finns många frågetecken kring varför det ser ut som det gör på många lastbärare. I YKB-utbildningen finns en kurs som handlar om lastsäkring, många förare är utbildade på yrkesskolor och många har lärt sig knepen genom flera års erfarenhet som chaufförer. Men ändå…

Ett exempel som trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall tar upp handlar om en förare hos ett skånskt åkeri som han stoppade nyligen.
– Chauffören hade lastat impregnerat virke. Det låg en bra bit från framstammen och saknade förstängning framåt, förklarar Lars.

Chauffören säger till Lars Österberg att det var lastningspersonal hos avsändaren som varit påstridig och sagt att det var så här det skulle lastas. Och föraren gav med sig.
– Chaufförerna måste karska upp sig. De får aldrig glömma sitt föraransvar, de måste våga säga ifrån, menar Lars.

Han funderar på varför YKB-utbildningens delkurs som handlar om just lastsäkring inte tycks ha inneburit någon skillnad till det bättre.
– Jag tycker att det borde finnas någon form av examination efter en YKB-utbildning för att säkerställa att det har gått in det som lagstiftaren förväntar sig av utbildningen.

Lars Österberg påbörjade sin polisutbildning 1992. Till trafikpolisen kom han år 2008 och han har vet vilka konsekvenser dålig lastsäkring kan få.
– Flera olyckor som berott på bristfällig lastsäkring har resulterat i personskador, till exempel en lastbil som tappade plåtskåp vid Ångersjön för några år sedan, minns han.

Gelins KGK


Ett annat exempel gäller
en transport av balkongplattor.
– Två betongplattor föll av en lastbil i en cirkulationsplats. Den ena plattan hamnade på vägen och den andra på en gång- och cykelbana. Som tur var befann sig ingen där.

Som sagt, det var enbart slumpen som avgjorde utgången av olyckan i det sistnämnda fallet.

En annan olycka som Lars kommer ihåg handlar om en personbil med släp.
– På släpet hade man lastat trädgårdsavfall. Några grenar for av släpet och en bakomvarande bil väjde åt vänster, vilket slutade med en frontalkrock.

Även i det här fallet slutade det hela förhållandevis väl trots att bilarna blev rejält demolerade.
– Den ena föraren satt med instrumentbrädan in i sitt knä och man fick klippa av förarstolen för att få loss honom, om jag minns rätt. Det såg ut att göra riktigt ont, säger Lars.

Om vi leker med tanken att polisen hade lyckats få stopp på nyss nämnda transporter innan olyckorna inträffade. Vad hade det resulterat i?
– Förarna hade i samtliga fall fått 1 500 kronor i böter.

Bötessumman förefaller löjligt låg med tanke på de konsekvenser som Lars Österberg beskriver. Och det hör till saken att personbilsföraren med sitt trädgårdsavfall hade straffat med samma summa som chauffören med balkongplattorna.

Förvisso riskerar en svensk förare att få körkortet återkallat. Har vederbörande tidigare ertappats med något annat trafikbrott som till exempel fortkörning, för kort avstånd till framförvarande – eller liknande – då hänger körkortet väldigt löst, för att summera Lars förklaring.
– I allvarligare fall av bristfällig lastsäkring kan det bli fråga om vårdslöshet i trafik och då är påföljden dagsböter, avrundar Lars Österberg.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-14 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastsäkring Lastsäkring i fokus Sanktioner YKB