I USA så behöver man både tillverka krocksäkra fordon och ha tillräcklig ordning på pappersarbetet gentemot myndigheterna. Foto: S-E Lindstrand I USA så behöver man både tillverka krocksäkra fordon och ha tillräcklig ordning på pappersarbetet gentemot myndigheterna. Foto: S-E Lindstrand

Miljardböter för Volvo Trucks i USA

Volvo Trucks säkerhetsimage i USA har åkt på en rejäl käftsmäll. Det federala National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, (trafiksäkerhetsverket) har utfärdat böter till Volvo Truck North America på 130 miljoner dollar, mer än en miljard kronor. Detta är ett av de största bötesbeloppen någonsin för brott mot lagstiftningen Vehicles Safety Act som rör fordonssäkerhet. Överträdelserna avser både Volvo lastbilar och bussar.

Enligt NHTSA så har företaget bland annat brustit i rapporteringen av brister och återkallelseärenden och inte tillräckligt snabbt meddelat berörda fordonsägare. Dessutom så har man lämnat bristande information i fall där personer har skadats eller dödats i något av företagets fordon och även brustit i annan kommunikation med myndigheterna.

Det är svårt att tro att det handlar om uppsåt från Volvos sida, utan mer om underlåtenhet och slarv. Systerföretaget Mack är hittills inte berört.

Volvo Group North America har samtyckt till att under de närmaste åren bli övervakade av en utomstående revisor som ska bedöma hur företaget uppfyller villkoren i Vehicle Safety Act.

Dessutom ska revisorn rekommendera och övervaka införandet av organisations- och processförbättringar för att förbättra företagets certifiering och uppfyllelse av den amerikanska fordonslagstiftningen Federal Motor Vehicle Safety Standards.

Revisorn kommer också att granska tidigare inlagor till NHTSA vad gäller noggrannhet och fullständighet. Överenskommelsen (pdf), som undertecknats av Volvo Group North Americas chef Martin Weissburg, är på 21 sidor.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-21 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Sanktioner Volvo Trucks North America