Foto: Gränspolisen Belarus. Foto: Gränspolisen Belarus.

EU förbjuder belarusiska fordon och åkerier med mer än 25 % belarusiskt ägande

Det Europeiska rådet har infört nya sanktioner mot den belarusiska ekonomin på grund av landets inblandning i Rysslands krig mot Ukraina. Sanktionerna inkluderar utökade förbud mot transport av gods på väg inom EU med släp och trailers registrerade i Belarus. Det införs även restriktioner mot Belarusiska transportörer som trafikerar EU och som har ett betydande belarusiskt ägande.

Den 29 juni breddade EU-rådet sitt förbud mot transport av gods på väg inom EU med släp och trailers registrerade i Belarus, oavsett om de transporteras av lastbilar registrerade utanför Belarus.

Utvidgningen av restriktioner syftar till att begränsa Belarus förmåga att indirekt stödja Rysslands militära aktiviteter genom logistiska medel.

För att minska risken för att kringgå restriktionerna, föreskriver de nya åtgärderna att EU-transportörer med 25 procents eller högre belarusiskt ägande av transportenheter, oavsett om det är fysiska eller juridiska personer, förbjuds att verka inom unionen. Det inkluderar även transittransporter.

Restriktionerna är utformade för att täppa till kryphål som kan möjliggöra för belarusiska intressen att kringgå sanktioner via EU-baserade dotterbolag eller partnerskap.

Rådet har även beslutat att förlänga förbudet mot export av varor och teknik med dubbla användningsområden/avancerad användning och att införa ytterligare exportrestriktioner för varor som kan bidra till att stärka Belarus industriella potential. EU har också infört ytterligare restriktioner för export till Belarus av maritima varor och teknologi, samt lyxvaror.

När det gäller import kommer direkt eller indirekt import, köp eller överföring av guld och diamanter från Belarus, samt helium, kol och mineralprodukter, inklusive olja, att vara förbjuden.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-05 09:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Belarus EU Rådet Sanktioner Transportrestriktioner Ukraina