Säkerhetsparkering

Listar alla artiklar taggade med: Säkerhetsparkering

Svårt få EU-pengar till säkerhetsparkeringar

EU att tillhandahåller 750 miljoner euro för byggandet av säkra lastbilsparkeringar, men potentiella intressenter misslyckas ta del av finansieringen på grund av specifikationerna, något som föreningarna ACEA, Clecat, Esporg och UETR fruktar.

Rasta bemöter kritik mot anläggningar

Till tipsmejlen på vår redaktion kommer ett mejl från en chaufför som har synpunkter på Rastas anläggningar. Bland annat pekar han på att grindarna till säkerhetsparkeringen på Brändåsen väster om Örebro, inte är stängda trots att man betalar för att stå på ett inhägnat område och i Klevshult är toaletterna ostädade samt att man måste betala för extra mat.

Bosch Secure Truck Parking expanderar i Frankrike

Bosch säkerhetsparkering för lastbilar expanderar i Frankrike. Den nya anläggningen i Paris är ett resultat av samarbetet mellan Bosch och dotterbolaget BSH Hausgeräte. Båda företagen tillverkar även stöldbegärliga produkter och på den aktuella platsen är flödet av lastbilar stort vilket kräver parkeringsutrymme av flera anledningar.

Circle K bygger säkerhetsparkering i Göteborg

Nu bygger Circle K en anläggning på Vädermotet i Göteborg. Anläggningen kommer även att erbjuda säkerhetsparkering med kameraövervakning för lastbilar. Anläggningen ska stå klar i maj 2020.

Kapellskärningar inne på säkerhetsparkering

Trots att fordonen stod parkerade på inhägnad säkerhetsparkering, fick fem av dem kapellen sönderskurna.

Åkeri hjälper till i parkeringskrisen – i Skottland

Tack vare ett lokalt transportföretags initiativ, finns det en säker nattparkering bakom lås och bom utanför Coatbridge i Skottland.