Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Svårt få EU-pengar till säkerhetsparkeringar

EU att tillhandahåller 750 miljoner euro för byggandet av säkra lastbilsparkeringar, men potentiella intressenter misslyckas ta del av finansieringen på grund av specifikationerna, något som föreningarna ACEA, Clecat, Esporg och UETR fruktar.

Den europeiska speditörsorganisationen Clecat, föreningen för europeiska biltillverkarna ACEA, paraplyorganisationen för små och medelstora transportföretag UETR och den europeiska organisationen för säker lastbilsparkering Esporg slår larm.

Även om EU har tillhandahåller finansiering på 750 miljoner euro i sin budget från 2021 till 2023, har många potentiella operatörer hittills misslyckats med att uppfylla kraven från Bryssel.

I ett brev till EU:s transportkommissionär Adina Vălean, berömde föreningarna det ekonomiska stödet som kan leda till skapandet av omkring ”60 000 till 70 000 högkvalitativa säkra lastbilsparkeringsplatser” under de kommande fem till sju åren. Det är en tiofaldig ökning från nuvarande nivå, men tyvärr har resultaten av de senaste utlysningarna ”avslöjat ett antal ineffektiviteter och brister”.

För att vara mer exakt: I EU:s nuvarande anbudsinfordran kom endast 24 ansökningar in, varav endast 14 godkändes. Detta måste snarast ändras så att de tillgängliga EU-medlen kan användas. Annars skulle det äventyra förväntade förbättringar av arbets- och viloförhållanden för lastbilsförare.

För att säkerställa att medlen inte går till spillo, efterlyser föreningarna ett partnerskap mellan Europeiska kommissionens tjänster och transportindustrin. Det finns fyra arbetsområden som måste hanteras tillsammans:
1) Först och främst bör en gemensam stor reklamkampanj snarast organiseras för att nå alla intresserade parter över hela Europa och för att drastiskt öka antalet bra ansökningar om EU-medfinansiering.
2) Kvaliteten på ansökningarna måste förbättras radikalt genom riktad utbildning och rådgivning som erbjuds intresserade sökande av branschen själv.
3) Dessutom bör riktade ändringar av urvalskriterierna snarast göras, till exempel att inkludera det heltäckande nätverket i urvalskriterierna.
4) Främja synergier mellan TEN-T och TEN-E genom att skapa ytterligare samfinansieringsmöjligheter för laddstationer med hög kapacitet och mer allmänt för utveckling av alternativ bränsleinfrastruktur för lastbilar på parkeringsplatser.

Enligt ACEA, Clecat, Esport och UETR, måste målet vara att radikalt öka antalet ansökningar och förbättra deras kvalitet, eventuellt redan vid den andra finansieringsomgången i september i år, men framför allt i nästa finansieringsomgång. I september 2023 kan hela bidragspotten vara förbrukad. Den nuvarande finansieringen bör inte heller löpa ut, utan bör flyta in i den nya finansieringsomgången, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-05 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö EU-finansiering Lastbilsparkering Säkerhetsparkering Säkra parkeringsplatser Truckstop