Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen säger att utbildningsstoppet är olyckligt. Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen säger att utbildningsstoppet är olyckligt.

Fortsatt stopp i arbetsmarknadsutbildningarna till yrkesförare

Som Transportföretagen tidigare rapporterat är Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar riktade till yrkesförare stoppade. Anledningen är att Arbetsförmedlingens upphandling av utbildningarna överklagats.

Nyligen kom länsrätten i Stockholm fram till att upphandlingen inte var behäftad med några fel och lämnade därför sitt godkännande. Nu har ett överklagande inkommit till förvaltningsrätten vilket innebär att kammarrätten nu gör analys av om domstolen meddelar prövningstillstånd.

En ansökan om prövningstillstånd innebär att kammarrätten nu tar ställning till om ärendet ska prövas eller inte, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.
– Oavsett innebär det att stoppet i arbetsmarknadsutbildningarna förlängs. Skulle prövningstillstånd meddelas får företagen i transportbranschen fortsätta vänta på personaltillskott från arbetsmarknadsutbildningarna, säger han.

Stoppet säger Caj Luoma är mycket olyckligt för många åkerier inom såväl gods- som persontransportområdet som aktivt söker förare med ljus och lykta.

Transportföretagen följer frågan och har en löpande dialog igång med Arbetsförmedlingen på central nivå. Transportföretagen vill se ett upphandlingssystem som bättre klarar av överklaganden av upphandlingsbeslut. Ett sätt vore att inleda upphandlingsförfarande i god tid innan ett befintligt avtal är till ända.