Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2022–2023 samt per drivmedel under 2024. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2022–2023 samt per drivmedel under 2024.

Nedgång för nyregistrerade tunga lastbilar – upp för lätta

Medan nyregistrering av personbilar minskar tillsammans med tunga lastbilar, pekar det uppåt för lätta lastbilar. Under mars 2024 nyregistrerades 24 481 personbilar, 21 procent färre än i mars 2023. Hittills under 2024 (januari-mars) är minskningen 6 procent. Av de nyregistrerade bilarna i mars var 34 procent elbilar, jämfört med 41 procent ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Under mars månad nyregistrerades 24 481 personbilar, 21 procent färre än i mars året innan. Hittills i år (januari-mars) är antalet nyregistrerade personbilar 6 procent lägre än samma period 2023. 2024 har börjat svagt och lågkonjunkturen påverkar framför allt privatpersoners nybilsköp. Hittills i år har privatpersoner stått för 28 procent av nyregistreringarna, jämfört med 31 procent samma period 2023 och 45 procent 2022.

Under mars nyregistrerades 8 381 elbilar (34 procent) och 5 556 laddhybrider (23 procent). De laddbara personbilarna utgör därmed fortsatt majoriteten av nyregistreringarna även om andelen har minskat något, från 59 procent i mars 2023 till 57 procent i mars i år. För helåret 2023 var andelen laddbara bilar 58 procent.

Under mars nyregistrerades 4 291 lätta lastbilar, en ökning med 10 procent jämfört med mars 2023, och 546 tunga lastbilar, en minskning med 27 procent. Under mars var 27 procent av de nya lätta lastbilarna eldrivna, den högsta andelen någonsin. Andelen kommer troligtvis att fortsätt öka under året i och med den klimatpremie som infördes den 13 februari.

Bland de tunga lastbilarna var 6 procent av nyregistreringarna eldrivna.

Antalet nya bussar drivs till stor del av de offentliga upphandlingarna inom den regionala kollektivtrafiken och varierar mycket över tid. I mars nyregistrerades 37 bussar jämfört med 45 i mars 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-04 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsstatistik Nyregistreringar Trafikanalys