Nyregistreringar: Uppåt för lätta och nedåt för tunga lastbilar

Antalet nyregistrerade, lätta lastbilar ökade med cirka 14 procent jämfört med januari i fjol medan de tunga lastbilarna minskade ca 23 procent. Antalet nyregistrerade personbilar ökade i januari med 17,6 procent. Januari förra året hade dock det lägsta antalet för månaden sedan 2009. Det är företagen som håller i gång personbilsmarknaden, sju av tio nyregistrerade bilar i januari registrerades på företag.

Totalt registrerades 17 164 personbilar i januari vilket är cirk sju procent lägre än månadens snitt de senaste fem åren. Andelen elbilar uppgick till nära 29 procent vilket är en inbromsning jämfört med 2023 års utfall på 39 procent. Det är fortsatt företagen som håller i gång personbilsmarknaden och elektrifieringen. Företagskunderna står för sju av tio nyregistreringar och åtta av tio elbilar under månaden.

– Det är för tidigt att dra för stora slutsatser efter årets första inledande månad, men den långsiktiga trenden med en iskall privatmarknad för elbilar håller i sig. Här behövs styrmedel från regeringen för att återigen få fart på marknaden, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Lätta lastbilar uppvisade ett relativt bra utfall för januari med 2 690 nyregistrerade fordon, varav cirka 27 procent var eldrivna. Den höga andelen el förklaras främst av förbättrad leveransförmåga från orderböckerna. Det nu beslutade stödet från regeringen för lätta ellastbilar som blir sökbart från den 13 februari förväntas ge positiv effekt under innevarande år.

För tunga lastbilar inleddes januari svagt med 349 registrerade tunga fordon jämfört med 455 i fjol, vilket är en minskning med omkring 23 procent. Bussarna ökade med cirka 21 procent jämfört med januari 2023, från 48 bussar till 58 i år. Av månadens nya bussar var fyra eldrivna.

– Tunga lastbilar hade ett starkt år 2023 och nu förväntas en viss inbromsning kopplat till konjunkturen. Därför välkomnar vi regeringens beslut om att stärka omställningen genom klimatpremien där nu även gasfordon ingår. Vi hoppas också att regeringen når framgång i diskussionerna med EU om skatteundantaget för biogas som är ett viktigt segment, säger Sofia Linder.

Fotnot
Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 31 januari. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol.
Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal.
Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-01 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobility Sweden Nyregistreringar Statistik