Registreringsstatistiken pekar uppåt – men dipp väntar runt hörnet

Mobility Swedens registreringsstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Hittills i år har antalet nyregistrerade personbilar ökat med 2,6 procent, jämfört med årets nio första månader 2022. I september registrerades 28 135 nya bilar, en ökning med nära 28 procent jämfört med samma månad i fjol.

Andelen registrerade elbilar i september uppgick till drygt 44 procent vilket är en ökning i antal med 61 procent mot föregående år. Knappt var femte nyregistrering var en laddhybrid. Årets trendbrott med företagen som åter driver omställningen mot el fortsätter, samtidigt som privatmarknaden är svag. 66 procent av årets elbilsregistreringar är på juridisk person jämfört med 42 procent samma period i fjol.

Flertalet av nyregistreringarna är elbilar som köptes innan klimatbonusen avskaffades, men som levereras först nu på grund av tidigare leveransproblem orsakat av pandemin och komponentbrist. Nu återgår leveranstiderna till det normala i de flesta fall.

– Branschens interna orderstatistik visar på att årets nyförsäljning av elbilar minskar mest av alla drivlinor samtidigt som försäljningen av bensin och diesel ligger på ungefär samma nivå som i fjol. För att vända denna trend och åter få fart på elektrifieringen behöver regeringen under våren införa ett styrmedel riktat mot privatpersoner, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

En starkare leveransförmåga från de stora orderböcker som byggdes upp innan klimatbonusen togs bort, medför att vi nu uppdaterar årets totalmarknadsprognos till 280 000 personbilar. Det är cirka tre procent under utfallet 2022 och motsvarar tolv procent färre bilar, 38 200, än snittet de senaste fem åren. Samtidigt sker också en mindre uppjustering av prognosen för lätta lastbilar till 45 000.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar är fortsatt hög med en ökning med nära 37 procent i september jämfört med samma månad i fjol och drygt 25 procents ökning under året. Andelen nya elfordon uppgick i september till en fjärdedel och uppgår hittills i år till 18,5 procent.

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar minskade kraftigt med 60 procent i september. Detta förklaras främst av de höga registreringstalen i augusti som var resultatet av EU:s beslut om nya smarta färdskrivare, vilket ledde till att många lastbilsköpare valde att tidigarelägga leveranser. Under årets tre första kvartal har 195 eldrivna tunga lastbilar nyregistrerats, vilket motsvarar 3,6 procent.

Bussarna minskade med 25 procent i september jämfört med samma månad 2022. Av årets nya bussar är tre av tio eldrivna.
– Regeringens fortsatta satsningar på styrmedel för elektriska tunga och lätta lastbilar är välkomna och branschen är positiv till de satsningar som görs. När det kommer till bussar är det branschens bedömning att flytten av elbusspremien från att gälla elektriska bussar för städer till att i stället gälla regionbussar sker ett år för tidigt, säger Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna i september 2023, jämfört med september i fjol

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-03 15:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobility Sweden Nyregistreringar Statistik