Trög marknad för tunga fordon under första kvartalet

Enligt de senaste siffrorna från Mobility Sweden visar personbilsförsäljningen på en uppåtgående trend med en ökning på sju procent under april, även om de första fyra månaderna av året fortfarande visar en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år.
Marknaden för lätta lastbilar ser ljus ut, däremot går det tyngre för de tunga fordonen.

Marknaden för lätta lastbilar har visat positiva tecken med en ökning av antalet nyregistreringar på 16 procent under årets fyra första månader. Andelen elfordon bland årets nyregistreringar har nu nått cirka 25 procent, vilket är drivet av utökat utbud och regeringens riktade styrmedel. Det skriver Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Däremot fortsätter den tunga lastbilssektorn och bussmarknaden att kämpa med en minskning på 18 procent respektive nio procent hittills i år. För tunga lastbilar beror det främst på en nedgång i byggbranschen som påverkat efterfrågan avsevärt, menar Mobility Sweden.

När det gäller bussarna kan förändringarna pendla beroende på stora upphandlingar men även av leveranssituationen. Av årets tunga lastbilar och nya bussar är sex procent respektive fem procent eldrivna.

– Det är viktigt att fortsätta övervaka och stödja alla segment av fordonsmarknaden, särskilt när det gäller de tunga lastbilarna. Där har elektrifieringen inte kommit lika långt och det krävs mer för att den ska ta fart på riktigt. Ett effektivt sätt att främja övergången till elektrifiering skulle vara att regeringen avskaffar skatten på el som används i laddboxar för alla typer av fordon, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Totalt registrerades 21 977 nya personbilar i april vilket är sju procent fler än samma månad i fjol. Marknaden för personbilar hålls fortfarande i gång av företagen. Andelen personbilar på företagskunder ligger på 65 procent i april. När det gäller elbilarna står företagen för drygt 70 procent av nyregistreringarna i april och 74 procent för årets fyra första månader.

Elbilar minskade med knappt två procent på en stigande totalmarknad, och sett till helåret uppgår andelen nyregistrerade elbilar till 31 procent vilket är lägre än prognosen för 2024 som ligger på 35 procent. Antalet laddhybrider ökar med 26 procent i april, hittills under året har laddhybriderna ökat med 14 procent jämfört med de första fyra månaderna 2023.

– Vi ser en försiktig optimism på marknaden, drivet av de förväntade räntesänkningarna som kan ge ny skjuts åt bilförsäljningen. Det är dock tydligt att styrmedel behövs för att stimulera privatmarknaden för elbilar där företagen fortfarande står för tre fjärdedelar av nyregistreringarna, säger Sofia Linder.

Sammanfattning av nyregistreringarna i mars 2024, jämfört med mars 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-02 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobility Sweden Nyregistreringar Statistik