LNG

Listar alla artiklar taggade med: LNG

Fto: Scania.

Scania möter ökat intresse med breddat gaserbjudande

Scania är en stor aktör även inom segmentet tunga lastbilar med gasmotorer. Det nuvarande läget med växande infrastruktur och ökad tillgång till biometan skapar större efterfrågan, speciellt beträffande dragbilar i fjärrdrift och då med krav på den typ av räckviddssiffror man normalt sett enbart förknippar med diesel­fordon. Scania breddar nu sitt erbjudande med flera nya LBG och CBG-tank­lösningar som väsentligt förlänger körsträckorna. Fordon med de nya lös­ningarna premiärvisas på den italienska mässan ”Transpotec” i mitten av maj.