Foto: Gasum. Foto: Gasum.

Finska Lappland får sin första gastankstation

Gasum bygger finska Lapplands första tankstation för gas i Keminmaa i norra Finland. Den blir också den nordligaste tankstationen för flytande biogas i Europa. Det kommer att ta ungefär sex månader att bygga stationen och den förväntas vara i drift i slutet av året.

Stationen i Keminmaa är den första tankstationen för gas i finska Lappland, Gasums nordligaste tankstation och den nordligaste tankstationen för flytande biogas, LBG, i Europa. Gasum öppnade nyligen sin nuvarande nordligaste station i Luleå.

Stationen i Keminmaa har både flytande och komprimerad biogas både för tung trafik och personbilar. Stationen ligger i det nya industriområdet Rajakangas som håller på att byggas längs vägen Uleåborg–Torneå, precis i närheten av Rovaniemi-korsningen.

Stationens strategiska läge innebär att fordon både i Rovaniemi och Torneå och vidare till Sverige kan dra nytta av den. Stationen i Keminmaa har fått stödfinansiering från EU:s finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Gasum vill utöka sitt nät av tankstationer längre norrut och möjliggöra biogastransporter och att köra med gasfordon i Lappland. Stationen i Keminmaa betjänar de nordliga huvudlederna och gör det möjligt för allt fler logistikföretag att övergå till biogastransporter”, säger Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland på Gasum.

Biogasens livscykelutsläpp av koldioxid är enligt Gasum i genomsnitt 90 procent lägre än för konventionella fossila bränslen. Det är också är ett kostnadseffektivt bränsle för tunga fordon och ett effektivt sätt för transportföretag att minska utsläppen redan idag. Logistik- och transportföretagen spelar en viktig roll när det gäller att minska utsläppen från vägtrafiken i Finland.

Nästan 100 procent av den gas som Gasum säljer inom fordonssegmentet i Finland är biogas. Gasums strategiska mål är att redan 2027 bidra med sju terawattimmar (TWh) förnybar biogas per år till den nordiska marknaden. Det skulle innebära en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-02 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel Biogas CNG Fossilfria transporter Gaslastbil Gasum Godstransport LNG