Ytterligare 150 IVECO S-Way LNG- och CNG-dragbilar till Hegelmann Group

I syfte att uppnå hållbarhet i sina långväga transporter har Hegelmann Group lagt en order på 150 Iveco S-WAY LNG och 10 Iveco S-WAY CNG-dragbilar. Dessa dragbilar kommer att utöka Hegelmanns gröna fordonsflotta som redan består av 20 LNG-drivna Iveco-dragbilar.

Hegelmanns erfarenheter av de första dragbilarna, har fått dem att återigen investera i den avancerade LNG/CNG-tekniken från Iveco. Att köra nära nog koldioxidneutralt är möjlig redan idag med de LNG och CNG-fordonen Hegelmann har köpt från Iveco.

Dragbilarna Hegelmann Group har beställt är 4×2 standarddragbilar med en rymlig Active Space-hytt med högt tak. De är utrustade med en 460 hk Cursor 13 naturgasmotor som uppfyller Euro VI Step E-emissionsstandarderna.

LNG-dragbilarna har två 540-liters LNG-tankar monterade på varje sida av fordonet och det ger en total kapacitet på minst 390 kilo flytande Bio-LNG, för en räckvidd på upp till 1 600 kilometer, beroende på omständigheterna.

CNG-dragbilarna har fyra gastankar, var och en med en gravimetrisk fyllnadsvolym på totalt 160 kilo, monterade på vänster och höger sida vilket möjliggör en räckvidd på upp till 670 kilometer.

Genom att använda biogas innebär inte bara att Hegelmann Group avsevärt kan minska sina kvävedioxid- och sotutsläpp, utan också sina CO2-utsläpp med upp till 95 procent jämfört med en diesellastbil. Det kan leda till ett till och med negativt koldioxidavtryck när biogasen tillverkas av exempelvis djuravfall.

Förutom den låga förbrukningen uppskattar Hegelmanns det reducerade ljudet från naturgasmotorn på Iveco S-WAY LNG/CNG-fordon. Naturgasmotorn är upp till 50 procent tystare än jämförbara dieselmotorer vilket gör den idealisk för användning i zoner med begränsad trafik och för nattleveranser.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-14 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas CNG Dragbilar Hegelmann Group Iveco S-Way Koldioxidneutral LNG Utsläpp Vägtransport