Genrebild. Foto: Tommy Holl, arkiv Genrebild. Foto: Tommy Holl, arkiv

Så många transportstölder anmäldes förra året

Under 2023 har det polisanmälts 906 transportstölder, vilket är något färre jämfört med 2022 då det anmäldes 1 014 transportstölder. Under 2023 har det även anmälts 2 834 dieselstölder, vilket också är färre jämfört med året innan då det anmäldes 3 732 stölder. Det visar statistik som Polismyndigheten tagit fram i samverkansprojektet Vägsamverkan.

Larmtjänst skriver i ett pressmeddelande att det under 2023 anmäldes 906 transportstölder, vilket är färre antal stölder jämför med året innan då det anmäldes 1 014 stölder. 58 procent av stölderna under år 2023 inträffade under de två sista kvartalen.

Diagrammet visar antalet transportstölder under 2023 fördelat per kvartal. Källa: Larmtjänst

Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”, alltså kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid och skär hål i kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon.

Larmtjänst skriver vidare i pressmeddelandet att det sannolikt finns ett stort mörkertal i statistiken och att detta beror på:

  • Utländska chaufförer som drabbas talar många gånger varken svenska eller engelska och tar ej kontakt med polis.
  • Man orkar inte anmäla när t ex intrång skett i lastutrymmet på en lastbil utan att tillgrepp har skett, eller när endast ett mindre tillgrepp skett.
  • Utsatta upplever att anmälan inte leder någonvart.
  • Stulet gods upptäcks vara försvunnet, men det är högst oklart var i transportkedjan det har inträffat, och man väljer i stället att endast förlustanmäla.

Majoriteten av stölderna sker i södra Sverige, ofta koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg. Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad utsatta för brott.

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under 2023 anmäldes 2 834 stölder av diesel ur fordonstank, vilket kan jämföras med år 2022 då det anmäldes 3 732 stölder av diesel ut fordonstank.

Diagrammet visar antalet stölder av diesel ur fordonstank de fem senaste åren. Källa: Larmtjänst

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-23 13:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Larmtjänst Statistik transportstölder Vägsamverkan