105 av 111 stulna entreprenadmaskiner har inte hittats

Katalysatorstölder och stölder av båtmotorer har minskat under årets första sex månader. Däremot har antalet efterlysningar av entreprenadmaskiner fördubblats jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Larmtjänst.

Stölderna av båtmotorer fortsätter visar på en positiv stöldutveckling. Under första halvåret har stölderna minskat med 42 procent jämfört med samma period 2022. Mellan den 1 januari och 30 juni i år har det anmälts 328 stulna båtmotorer i Sverige.

– En anledning till minskningen av antalet båtmotorstölder kan förklaras med Båtsamverkan som används som en brottsförebyggande metod i hela Sverige, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Flest anmälda stölder av båtmotorer görs i polisregion Stockholm (87 st.) men där har stölderna minskat rejält jämfört med samma period föregående år då det anmäldes 229 stölder. En minskning med 62 procent.

Stölderna av katalysatorer har börjat minska. Under första halvåret har 3 334 stölder av katalysatorer anmälts vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2022 då 3 817 stölder anmäldes. Minskningen skedde främst under andra kvartalet då stölderna minskade med 28 procent jämfört med samma period året innan.

– Råvarupriset på ädelmetallerna Rodium och Palladium har sjunkit vilket kan vara en anledning till minskningen av antalet stölder, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Men det finns dessvärre brottsstatistik som pekar i motsatt riktning. Till exempel har antalet efterlysningar av entreprenadmaskiner ökat.

Under de två första kvartalen i år har 111 entreprenadmaskiner efterlysts. Detta är en ökning med 102 procent jämfört med samma period året innan. Av de efterlysta maskinerna är 95 procent fortfarande borta. Det visar den senaste kvartalsstatistiken över entreprenadmaskiner och traktorer som Larmtjänst redovisar.

Ökningen har främst ägt rum under andra kvartalet. Under april-juni efterlystes totalt 71 maskiner.

– Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi befarade tidigt att stölderna av maskiner skulle fortsätta under 2023, något som vi nu ser stämmer, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Av de efterlysta maskinerna är det få som har återfunnits. 105 av de 111 maskinerna, 95 procent, är fortfarande borta. De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (40), hjullastare (26) och kompaktlastare (17).

Under perioden har det även efterlysts 27 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period förra året då det efterlystes 29 traktorer. Av de 27 efterlysta traktorerna är 20 fortfarande borta, vilket innebär 74 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-01 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Kriminalitet Larmtjänst Statistik Stölder