Kriminalitet

Listar alla artiklar taggade med: Kriminalitet

MÅNADENS LEDARE
Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Fler trafikpoliser är ingen "quick fix"

Fler myndigheter måste engagera sig i vägbrotten

Den som har följt de politiska debatterna på sistone har också blivit fullmatade med löften om en bättre transportbransch – både från höger- och vänsterpartierna. Pajkastning är ett bra ord för att beskriva dessa debatter. Känsliga frågor besvaras med luddig retorik – från båda håll.
Det som man kan utläsa mellan raderna är att den nuvarande regeringen har fullt fokus på att ruska om i polisorganisationen för att på så sätt renodla trafikpolisens verksamhet. Trafikpolisen ska bli en egen enhet, i en eller annan form. Det talas i termer om ”yrkestrafikinspektion”. Men vad menar man egentligen med ”trafikpolis”?

Så drabbade brottsligheten dig under 2022

Antalet anmälda dieselstölder fördubblades

Under 2022 ökade antalet stöld- och tillgreppsbrott med en procent jämfört med 2021. En kategori som ökat markant under senare år är stölder av katalysatorer. Antalet stölder av diesel har mer än dubblerats under 2022 jämfört med 2021. Av de personbilar som efterlystes under året var det 26 procent som inte återfanns, en ökning med två procentenheter jämfört med 2021. Detta framgår i rapporten om försäkringsrelaterad brottslighet som Larmtjänst idag publicerar.
DEBATTARTIKEL

”Årets statistikproduktion från polisen rullar igång”

Under årets första sportlovsvecka skall polisen sätta in resurser för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken! Jag ställer mig frågan, var kommer de resurserna ifrån? Vill polisledningen insinuera att de tjänstemän som har att kontrollera den yrkesmässiga trafiken årets övriga dagar, sover sig igenom arbetspassen? I polisens pressinformation lyfts fram att de ska kontrollera både lastsäkring, vikter, cabotage samt kör- och vilotider. Som av en händelse skall de också kontrollera nykterhet och hastighet.