Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Foto: MRF Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Foto: MRF

MRF uppmanar Eneroth att ”tänka hållbart”

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor på landets infrastruktur. MRF oroas dock för att satsningarna ska ätas upp av den ökade inflationen samt saknar en ökad förståelse för att bilismen och tyngre transporter på våra vägar ställer om till en mer hållbar fordonsflotta.

Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor, varav 197 miljarder avsätts för drift och underhåll av statliga vägar. Transportinfrastrukturen är ett allmänintresse där effektiva och väl underhållna vägar i kombination med fordon som bygger på ny teknik är grunden för en hållbar utveckling inom transportsektorn.

Det finns ett nära samband mellan ekonomisk tillväxt och utvecklingen av effektivare och billigare transporter. Tyvärr,menar MRF, riskeras investeringarna att ätas upp av den ökade inflationen vi ser i samhället just nu.

Från 2021 har kostnaderna för investeringarna i infrastruktur ökat med över 20 procent.
– Det kan inte nog betonas hur viktiga transporter och resor är, inte minst i ett land med stora avstånd som Sverige. Branschen har lösningar för hållbar mobilitet som fortsatt kan stå för mellan 80 -90 procent av alla transporter. Då växer ekonomin, vilket innebär fler jobb och ökat välstånd för alla, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF.

Regeringen fortsätter att stärka vägnätet som är viktigt för näringslivet ska klara tunga fordon, det vill säga bärighetsklassen BK4. Dessutom ett ökat statsbidrag för enskild väghållning till 15 miljarder kronor. Det är välkommet, men det saknas bitar till snabbare omställning till en fossilfri fordonspark:
– Tyvärr ser vi inget som visar på en ökad förståelse för att bilismen ställer om, fortsätter Anders Östberg. Var är satsningarna på laddinfrastrukturen kopplat till våra vägar? På ett ställe i dagens utspel finns ordet ”elväg” med, i en budget på närmare 900 miljarder.

MRF menar att den elektrifiering som motorbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan nås. ”Kan nu politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive strömtillgång, så kommer köpare av både bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen”, skriver MRF i ett pressmeddelande.

Läs även:
881 miljarder till Sveriges infrastruktur

Transportföretagen ger ris och ros till infrastrukturplan

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-14 10:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Infrastrukturplan MRF