DEBATTARTIKEL

”Infrastrukturplanen slår undan benen för små och medelstora företag”

Trafikverket presenterade nyligen förslag till långsiktig infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Kritiken mot förslaget är massiv, och det med rätta.
Så inleder Thomas Morell (SD) sin debattartikel.

I planen ökas anslagen till vägunderhåll, men det är inte på långa vägar tillräckligt.

Trafikverket påpekar i sitt förslag att medlen som avsätts till vägunderhåll är otillräckliga. Myndigheten påpekar tydligt att nedbrytningen av det svenska vägnätet kommer att fortsätta och i vissa delar öka.

Risken för restriktioner ökar även på det högtrafikerade vägnätet. Det är anmärkningsvärt att nedbrytningen av det svenska vägnätet tillåts fortsätta och att man nöjer sig med den fördelning på de olika satsningarna som presenterats i förslaget.

Kritiken från Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag lät inte vänta på sig och kritiken är berättigad. Regeringen och dess myndighet Trafikverket prioriterar ett ofantligt dyrt prestigeprojekt framför en väl fungerande infrastruktur på både väg och järnväg. Behovet av underhåll är stort för både väg- och järnväg och resurserna borde läggas där före byggandet av en höghastighetsjärnväg.

Landet är i behov av en väl fungerande infrastruktur för att människor ska kunna leva och verka i hela landet. Den infrastrukturplan som nu föreslagits kommer att slå undan benen för en stor del av landets små och medelstora företag. Det är oftast just dessa företag som använder och är beroende av det finmaskiga vägnätet.

För detta vägnät skriver Trafikverket följande i förslaget till plan: ”Risken för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas”.

Fundera ett ögonblick över formuleringen i sista meningen. Det är den lätta trafiken som ska prioriteras, ett synnerligen märkligt agerande från den väghållare som ansvarar för att vägnätet skall vara farbart över hela landet.

På presentationen av infrastrukturplanen, nämnde generaldirektören för Trafikverket att man avser lyfta bort godstransporter från väg till järnväg. Det kommer alltid att behöva ske transporter på väg. Detta eftersom järnvägsnätet och stoppunkterna inte täcker alla de platser som berörs av transporter. Dessutom behövs parallella system, inte ett enda system, för full tillgång så att trafikstockning inte sker och framkomlighet fortsatt ska vara möjlig.

I det finmaskiga nätet sker omfattande transporter med tunga fordon eftersom merparten av vår matproduktion och skogsindustri finns där. Börjar vägnätet bli så dåligt att matproduktionen hotas är situationen allvarlig.

Även exempelvis blåljustrafik, hemtjänst och beredskapsfunktioner kräver en fungerande väginfrastruktur. Prioriteringen är högst märklig och man anar att miljöpartiet har varit kompositör till den här valsen. Höghastighetståg ska genomdrivas till varje pris och man är beredd att offra både den småskaliga industrin, matproduktion och människors självklara rätt att kunna leva och bo var de vill i landet.

Den inslagna vägen har Hornstulls tunnelbanestation som utgångspunkt. Det drabbar människor i övriga landet.

Den massiva kritiken mot infrastrukturplanen är befogad, eftersom ett medvetet val görs där kapitalförstöring sätts i främsta rummet. Regeringen och Trafikverket offrar övrig infrastruktur på höghastighetstågets altare. Det är något som vi Sverigedemokrater kommer att motarbeta.

För oss är det viktigare att satsa på underhåll av befintlig infrastruktur där vi också avsätter pengar till investeringar på väg- och järnväg. En välfungerande väginfrastruktur är helt avgörande för ett levande Sverige. Människor ska kunna bo, företagande och nödvändiga transporter samt nytto- och akututryckningar vara möjliga i hela landet.

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-07 10:25
Kategori: Debatt
Taggar: Infrastrukturplan Trafikverket Vägunderhåll