if

Listar alla artiklar taggade med: if

Fler vill ställa högre körkortskrav på personer över 75

Allt fler personer över 75 år, har körkort i Sverige. I Sverige sker inga säkerhetskontroller av äldre i trafiken, men sex av tio svenskar tycker att körkortet ska förnyas efter 75. Bland äldre, är siffran fyra av tio.
HBA Fordonsteknik AB

Tunga fordon överrepresenterade i dödsolyckor med cyklister

En ny olycksstudie som är gjord av försäkringsbolaget If, visar att tunga fordon är särskilt farliga för cyklister. I mer än var fjärde dödsolycka med motorfordon är det en kollision mellan cykel och lastbil eller buss.

Prenumeration 2020-09

Flest viltolyckor i Kalmar

Försäkringsbolaget If har räknat ut var i landet det sker flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Uträkningen vis...
Daf