Fotograf: If

Tunga fordon överrepresenterade i dödsolyckor med cyklister

En ny olycksstudie som är gjord av försäkringsbolaget If, visar att tunga fordon är särskilt farliga för cyklister. I mer än var fjärde dödsolycka med motorfordon är det en kollision mellan cykel och lastbil eller buss.

Försäkringsbolaget If har studerat samtliga olyckor mellan cyklister och motorfordon under åren 2008-2011*. Det framgår att bland dödsolyckorna är de tunga fordonen kraftigt överrepresenterade. Fem procent av samtliga cykelolyckor med motorfordon är kollisioner med lastbilar och bussar. Men av dödsolyckorna utgör de mer än 25 procent.

– Cyklister är en oskyddad grupp i trafiken. När cyklar blandas med tunga fordon uppstår ofta livsfarliga situationer. Vår studie visar när, hur och mot vilka fordon det är som mest riskfyllt att vara cyklist. Det kan skapa ökad förståelse för hur man ska agera i trafiken, både som cyklist och förare av tunga fordon. Vi behöver bli bättre på att ta hänsyn till olika fordons förutsättningar, säger Agneta Hjortzberg, säkerhetsexpert på If.

Vid cykelolyckorna med tunga lastbilar dominerar högersväng där cyklist kommer i samma färdriktning. Lastbilföraren uppger ofta att de inte har sett cyklisten före olyckan. Det kan bero på ’döda vinkeln’ eller att det egna fordonet skymt sikten. Andra orsaker är att cyklisten kommit upp jämsides med hög fart på höger sida av lastbilen.

Vid cykelolyckorna med bussar dominerar olyckor som sker i samma färdriktning och speciellt vid omkörning. Ofta beror olyckan på att cyklisten har för lite utrymme på vägen och kolliderar med bussen eller vägkanten.

Enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen omkom 28 cyklister i trafikolyckor förra året. (21 st 2011). Varje år skadas runt 30 000 cyklister i trafiken.

Om artikeln

Publicerad: 2013-01-09 17:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Cykelolyckor Dödsolyckor if Trafiksäkerhet