Viltolyckorna ökar betydligt i Sverige

Viltolyckorna har ökat i Sverige sedan början av 2010-talet – och hittills har 2021 varit mer olycksdrabbat än 2020. Under de närmaste månaderna kan vi räkna med omkring 250 olyckor per dag i landet. Det visar försäkringsbolaget If:s genomgång av olycksdata från de senaste tio åren.

Under januari till augusti 2021, har det rapporterats sammanlagt 36 766 viltolyckor i Sverige. Det är 2 145 fler än i fjol (+6 procent).
– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.
Över tid har viltolyckorna ökat kraftigt. Under de senaste tre åren anmäldes 54 463 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet (+40 procent).

Vi går nu in i den mest olycksdrabbade tiden på året och det är då det även sker flest olyckor med rådjur. Oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. Vi kan räkna med omkring 15 000 incidenter, motsvarande 250 per dag. Viltolyckorna inträffar över hela landet, men Kalmar och Kronoberg är de mest olycksdrabbade länen om man tar antalet bilister i beaktande.

I Sverige är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i landet ökat med 37 procent.
– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.

Antalet olyckor per viltslag nedan, summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas i statistiken som omfattar 2010-2012 och jämfört med 2018-2020. Två arter sticker ut markant med sin ökning och det är vildsvinsolyckor som ökat med 135 procent och dovhjort som ökat med 230 procent. Älgolyckor har emellertid minskat med 16 procent.

Det län som sticker ut med ökning av viltolyckor per 1000 fordon, är Gotland med sina 262 procent.

Johan Granholm rekommenderar att man ser över sina försäkringar.
– För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.
Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Vill du ta del av hela statistiken, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-15 09:10
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Fordonsförsäkring Försäkring Försäkringsbolag Helförsäkring if Tilläggsförsäkring viltolyckor