Fler vill ställa högre körkortskrav på personer över 75

Allt fler personer över 75 år, har körkort i Sverige. I Sverige sker inga säkerhetskontroller av äldre i trafiken, men sex av tio svenskar tycker att körkortet ska förnyas efter 75. Bland äldre, är siffran fyra av tio.
Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.
Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

I Sverige finns det över 650 000 personer över 75 år med körkort och de blir allt fler. Vid 75 är olycksrisken nästan som lägst enligt statistiken, men sedan ökar risken stadigt.

Äldre bilförare får svårare att hantera komplexa situationer som kräver snabba beslut och korta reaktionstider. Ofta är också mörkerseendet nedsatt. Olyckor med äldre inblandade, kan dessutom ofta orsaka större personskador, då en äldre kropp är skörare än en yngre.
– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är förare i åldern 18-19 år, som har den högsta olycksrisken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Ironiskt nog är det just i den unga, mest olycksdrabbade åldersgruppen, som flest anser att äldre bör förnya körkortet när de fyllt 75. Det visar en undersökning som If har gjort.

68 procent, nästan sju av tio, anser i den gruppen att det vore bra, men i gruppen 55+, är det bara fyra av tio som håller med om det.
– De flesta äldre är utmärkta förare med stor erfarenhet och ett välutvecklat säkerhetstänk, säger Granholm. Att man blir äldre, innebär inte automatiskt att man blir en sämre förare.


De flesta länder i EU har
säkerhetskontroller för äldre förare i trafiken. Sverige är ett av åtta EU-länder som inte har det. En anledning är att det inte påvisat ökad trafiksäkerhet. Istället är det läkarnas plikt att anmäla om de har en patient som inte längre kan fungera som en god förare.

Även anhöriga har ett ansvar att förmedla till en äldre person om den inte längre lämpar sig som förare.
– Det kan vara känsligt, men det är viktigt att berätta att det är av omtanke både för anhöriga och andra personer som skulle drabbas om något skulle hända, säger Johan Granholm

Han tipsar också om att vissa körskolor erbjuder kurser för att fräscha upp och kontrollera körkunskaperna. Den som känner sig osäker på om den själv eller en anhörig håller måttet som förare på grund av ålderssymptom, rekommenderas en kombination av läkarundersökning och kurs på körskola.

Proffs frågar Johan Granholm om kanske If kan tänka sig att personer över 75 som har sitt fordon försäkrat hos If och som genomgår en uppfräschningskurs rekommenderad av If, efter godkännande skulle kunna få en lägre försäkringspremie. Som ett incitament.
– Jamen det är en bra idé som vi ska titta vidare på, avrundar han.

Foto: Max Pixel

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-03 08:18
Kategori: Nyheter
Taggar: if Körkortskrav Trafiksäkerhet