CMR

Listar alla artiklar taggade med: CMR

Modernare regler om fraktsedlar på gång – välkomnas av Sveriges Åkeriföretag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag.
Hultsteins

Regeringen öppnar för elektroniska fraktsedlar

Regeringen skickade idag ut en departementspromemoria om användning av elektroniska fraktsedlar vid lastbilstransporter på remiss.

Meca Tunga Delar