CMR

Listar alla artiklar taggade med: CMR

Riksdagen säger ja till elektroniska fraktsedlar

Riksdagen har idag sagt ja till regeringens förslag om att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna börja användas istället för fraktsedlar i pappersform vid internationella vägtransporter. Regeringen föreslår också att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas vid inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.
VBG onspot

Modernare regler om fraktsedlar på gång – välkomnas av Sveriges Åkeriföretag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag.
VBG onspot

Regeringen öppnar för elektroniska fraktsedlar

Regeringen skickade idag ut en departementspromemoria om användning av elektroniska fraktsedlar vid lastbilstransporter på remiss.

Hultsteins