CMR

Listar alla artiklar taggade med: CMR

Foto: Proffs/Arkiv.

Vi har slutat räkna...

Ännu ett otillåtet cabotage för (ö)känd speditör

Igen och igen och igen och den 26 april är det åter dags för den nederländska speditören som bedriver kombitrafik i Sverige, att få ett fordon klampat efter att ännu en av deras kombitransporter istället har landat i ett otillåtet cabotage. Det hjälper inte att föraren har alla dokument i oklanderlig ordning.

Jan sätter käppar i hjulet för olagliga avfallstransporter

Droger, vapen och avfall (!) är tre av de kriminellas stora inkomstkällor. Det pågår en inte oansenlig handel med avfall, däribland även stöldgods i form av exempelvis skrot, som förs ut ur landet för att säljas. Det inbringar stora summor som går tillbaka in i kriminell verksamhet. I våra hamnar är det Länsstyrelsen som letar efter otillåtna avfallstransporter.

Riksdagen säger ja till elektroniska fraktsedlar

Riksdagen har idag sagt ja till regeringens förslag om att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna börja användas istället för fraktsedlar i pappersform vid internationella vägtransporter. Regeringen föreslår också att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas vid inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.

Modernare regler om fraktsedlar på gång – välkomnas av Sveriges Åkeriföretag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag.

Regeringen öppnar för elektroniska fraktsedlar

Regeringen skickade idag ut en departementspromemoria om användning av elektroniska fraktsedlar vid lastbilstransporter på remiss.