Riksdagen säger ja till elektroniska fraktsedlar

Riksdagen har idag sagt ja till regeringens förslag om att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna börja användas istället för fraktsedlar i pappersform vid internationella vägtransporter. Regeringen föreslår också att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas vid inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.

Användandet av fraktsedlar vid internationella godstransporter på väg är reglerat i fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen). Det är dock inte obligatoriskt att använda fraktsedlar vid inrikes transporter, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

Genom att använda elektroniska fraktsedlar kan det bli enklare för polisen att följa upp en transport, hur den har fraktats, för att på så sätt lättare kunna avgöra om det handlar om en internationell transport eller till exempel en så kallad cabotagetransport.

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer i ett senare beslut.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-23 17:10
Kategori: Nyheter
Taggar: CMR Elektroniska frakthandlingar Riksdagsbeslut