Modernare regler om fraktsedlar på gång – välkomnas av Sveriges Åkeriföretag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag.
Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.
Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

– Elektroniska fraktsedlar är något vi länge efterfrågat. Att det nu finns ett förslag hos Lagrådet är glädjande, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringens digitaliseringstakt är snabb och fraktsedlarna, som är en central del i åkeriernas uppdrag, måste följa med i utvecklingen, menar Gegö vidare.
– Vi ser även fram emot att de elektroniska fraktsedlarna kan bidra till effektivare kontroller för att komma åt den osunda konkurrensen, fortsätter han.

De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform. Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform.

I lagrådsremissen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-10 08:36
Kategori: Nyheter
Taggar: CMR Digitalisering Fraktsedlar Transportdokument