Catharina Elmsäter-Svärd

Listar alla artiklar taggade med: Catharina Elmsäter-Svärd

Het diskussion vid ministerbesök i Skövde

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick ett våffeljärn ? och ganska hett om öronen under en blixtvisit till Skövde.

VBG onspot

Transportstyrelsen ska analysera konsekvenser av ”klampning”

Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så kallade cabotagetrafiken. Även möjligheten att klampa fordon ska ses över.

Daf

Bättre kontroll av regelefterlevnad för yrkestrafik på väg

En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Därför har regeringen i dag fattat beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Prenumeration 2020-09