Transportstyrelsen ska analysera konsekvenser av ”klampning”

Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så kallade cabotagetrafiken. Även möjligheten att klampa fordon ska ses över.

Frågan om polisens möjlighet att i vissa fall kunna klampa fordon i väntan på böter har diskuterats vid flertalet tillfällen. Regeringen uppdrar nu åt Transportstyrelsen att analysera vilka konsekvenser klampning skulle medföra.

– Jag träffar regelbundet människor som jobbar på vägarna i Sverige och det är en samstämmig oro jag möter. Den olagliga trafik som förekommer på vägarna försämrar konkurrensen och skapar ett dåligt rykte om företag som gör rätt för sig. De allra flesta förare är duktiga, men det finns undantag som svärtar ner ryktet för både taxi- och lastbilsverksamheten, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 december 2013.

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-30 10:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetrafik Catharina Elmsäter-Svärd Klampning