Idag kommer beslutet om Cementa. "Stor oro", säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. Idag kommer beslutet om Cementa. "Stor oro", säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Stor oro i byggbranschen inför Cementa-domen

Två av tre bygg- och anläggningsföretag är ganska eller mycket oroade för en eventuell cementbrist. Det visar en ny Byggbarometer från Byggföretagen gjord inför tisdagens dom från Mark- och miljödomstolen gällande Cementas ansökan om ett nytt fyraårigt tillstånd att bryta kalk i Slite. Även transportbranschen berörs av beslutet.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd säger att vi riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn.
– Planerade infrastrukturprojekt och utbyggnaden av vindkraft är två ben i den gröna omställningen som skulle påverkas kort tid efter att Cementas tillstånd löper ut, säger hon.

Enligt Byggbarometer är 50 procent av Byggföretagens medlemsföretag ganska oroade för en cementbrist, medan 17 procent är mycket oroade. Undersökningen genomfördes i början av december 2022 och har besvarats av sammanlagt 520 medlemsföretag.

Byggföretagen har sedan i juli 2021, när Mark- och miljööverdomstolen först avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland, kommit med löpande analyser om de samhällsekonomiska effekterna av ett stopp för kalkstensbrytningen. Den senaste analysen är framtagen tillsammans med konsultbolaget WSP och uppskattar drygt 160 000 förlorade jobb, under förutsättning att viss produktion kan upprätthållas med hjälp av extern sten.

Idag klockan 13.00 förväntas Mark- och miljödomstolen meddela dom om Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd.