Varje arbetsplatsolycka är tragisk. Även Vägen är en arbetsplats som varje år skördar offer även bland dem som har som yrke att vistas där. Dock leder dessa olyckor sällan till ministermöten i riksdagen. Varje arbetsplatsolycka är tragisk. Även Vägen är en arbetsplats som varje år skördar offer även bland dem som har som yrke att vistas där. Dock leder dessa olyckor sällan till ministermöten i riksdagen.

”Feltänk att begränsa antalet underentreprenörer”

Efter de senaste tragiska arbetsplatsolyckorna vill Socialdemokraterna begränsa antalet underentreprenörsled. Bra, anser fackförbundet Byggnads som vill att Sverige kopierar den norska modellen. Feltänk, skriver Byggföretagen.

Inledningsvis kan man se att även Vägen är en arbetsplats där många arbetsplatsolyckor inträffar och även här finner vi många led av underleverantörer bland exempelvis dem som transporterar gods på våra vägar. Det har höjts röster för att begränsa antalet underleverantörer i en och samma transport.

När det blir fel, fuskas, saknas behörigheter och utbildningar, håller oftast exempelvis de stora speditörerna upp dokumentet Code of Conduct som innebär att det inte är deras fel om en underleverantör begår fel eftersom de ju har skrivit på dokumentet att göra rätt.

Och om ett åkeri som har skrivit på Code of Conduct i sin tur tar in en underleverantör, förväntar sig speditören att även denna – eller alla dessa (det kan vara ett antal inblandade i en transport), följer innehållet i dokumentet. Var ansvaret landar när det blir fel blir allt svårare att reda ut när det är flera led av leverantörer i samma transport. Det enda i alla fall nästan säkra, är att speditören sällan har någon skuld i det som hänt.

På bygget av ”Ursviks torn” i Sundbyberg där hissolyckan skedde, fanns ett stort antal underentreprenörer. Det var inte helt lätt att ha fullständig kontroll på vilka som faktiskt arbetade på platsen eftersom det var lätt att fuska med passerkorten.

På Oceana arbetade 58 underentreprenörer vara tre från utlandet. Inget av dessa tre bolag var anmälda till Arbetsmiljöverket för bygget av badhuset vilket bryter mot lagen. Ett av de utländska bolagen hade även skulder som skickats vidare till Kronofogden.

I Norge har den norska byggbranschen sedan 2017 stängt möjligheten att ha långa kedjor av underentreprenörer i nedstigande. Antalet är begränsat till maximalt två led. Nu anser Byggnads att Sverige borde följa Norges exempel och att Arbetsmiljöverket måste göra fler oanmälda inspektioner på plats.

Detta håller inte Byggföretagen med om. ”Det är ett feltänk att enbart begränsa leden av underentreprenörer. Byggarbetsplatser består av många olika moment som alla är i behov av specialkompetens. En specialisering som innebär högre kvalitet, kortare byggtider och effektivare produktion”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Hon fortsätter:Företag som kringgår säkerheten bryter ofta även mot andra lagar och regler. För att motverka arbetsplatsolyckor och arbetslivskriminalitet måste vi få möjligheten till digital överföring från myndigheter till ID06, branschens eget indentifikationssystem, om till exempel utstationering”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillbaka till arbetsplatsen Vägen. För Vägen är i grund och botten en stor arbetsplats som delas av många ”besökare”. Om en besökare ska vistas inne på exempelvis en terminal, finns det regler för var personen får vistas och hur denne ska vara klädd för att synas. Uppfylls inte kraven, släpps personen inte in. Lite annorlunda är det ute på vägarna där kontrollen av att alla som vistas på vägen har rätt utbildning och behörigheter, haltar betänkligt.

Till detta kommer Trafikverkets ansvar för skötseln av vägnätet som allt oftare beskrivs som undermåligt och där halkbekämpning inte främst handlar om trafiksäkerhet utan i stället har blivit en framkomlighetsfråga.

Förvisso besöker Arbetsmiljöverket denna plats också i samband med trafikpolisens kontroller och visst påträffas brister, men även om Arbetsmiljöverket gör kontroller räcker de inte till. Och tillsammans med avsaknaden av en tillräckligt stor trafikpolis och yrkestrafikgrupp, är det svårt att betrakta Vägen som en säker arbetsplats.


"Feltänk att begränsa antalet underentreprenörer", säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen. Foto: Byggföretagen