Mer näring i Statoils mat

Statoil lanserar nu sitt eget matvarumärke - Made to Go. Maten som serveras vid stationerna har fått förbättrat näringsinnehåll. Statoil i Sveri...

Norska posten väljer Scania

Scania och Posten Norge AS har tecknat ett ramavtal som innebär att Scania levererar samtliga lastbilar med en totalvikt över 15 ton i en upphandlin...
VBG onspot

DB Schenker expanderar i Mellanöstern

DB Schenker fortsätter att utöka sitt nätverk i Mellanöstern i ett separat bolag under namnet Schenker Saudiarabien LLC.Det nya bolaget har sitt s...
Mabi_2020-02

Mångmiljonorder till Svevia

Svevia har fått i uppdrag att under två år leverera 260 000 ton spårballast till upprustningen av Ådalsbanan, till ett värde av 37 miljoner kron...
Nokian

SÅ vill omfördela ansvaret för överlaster

En femtedel av de tunga fordonen - bruttovikt över 35 ton - som kör med last var överlastade, enligt Vägverkets mätningar 2008. Detta är en viss förbättring jämfört med tidigare års mätningar.
Aspök

Mercedes i offensiv satsning på den svenska marknaden

Fackmässan Logistik & Transport går för tionde gången på Svenska Mässan i Göteborg 26-29 maj. Och Mercedes går för första gången in som uts...
Mabi_2020-02

Omfattande reparationer av Tingstadstunneln i sommar

Vägverket kommer under våren och sommaren att genomföra omfattande reparationer av Tingstadstunneln, med start under vecka 13. Arbetena innebär at...
Hultsteins

Nya Volvolastbilar renare än någonsin

Under de senaste 20 åren har Volvolastbilar totalt sett blivit 100 gånger renare. Volvo Lastvagnars nya motorer och växellådor ger både lägre br...
VBG onspot

Mittseparerade vägar säkrast

Vägar med mittseparering får höga trafiksäkerhetsbetyg när Motormännen granskar vägarna i landet med hjälp av det europeiska stjärnmärknings...
Aspök

Positiv framtidstro i åkerinäringen

Trots pessimistiska tongångar i näringslivet i allmänhet ser läget tämligen positivt ut inom sektorn godstransporter på väg. Det säger bedömare inom åkerinäringen enligt en Sveriges Åkeriföretags undersökning "Åkeribarometern".
VBG onspot