Elever på Malenagymnasiet i Sjöbo som går transportutbildning. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Äntligen återinförs högskolebehörigheten

LO välkomnar regeringens förslag att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen. ”Det har vi efterfrågat länge”, säger Therese Guovelin, första vice ordförande för LO.

LO helt överens med sin motpart Svenskt Näringsliv om att det är viktigt att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen.
– Det har vi efterfrågat länge, säger Therese Guovelin, första vice ordförande för LO.

Antalet sökande till yrkesprogrammen har stadigt minskat från 41 till 36 procent sedan den grundläggande behörigheten togs bort. Eleverna väljer bort programmen för de anses för smala.
– Om företagen ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga måste de få rätt kompetensförsörjning. Och då måste fler välja en yrkesutbildning. Nedmonteringen har allvarligt skadat Sveriges konkurrenskraft. Detta är en viktig pusselbit för att öka attraktiviteten för programmen, säger Therese Guovelin.

Idag har Sverige en mycket stor brist på gymnasialt yrkesutbildade. Företagen och välfärden skriker efter rätt kompetens utan att hitta den. Om utvecklingen bryts kommer det att saknas 290 000 yrkesutbildade till 2035, enligt SCB:s prognos.
– Genom att återinföra behörigheten blir det en tydlig signal till elever och föräldrar att yrkesprogrammen innebär möjligheter, både på kort och lång sikt. Alla partier som värnar en stark svensk arbetsmarknad måste rösta för förslaget om grundläggande högskolebehörighet, säger Therese Guovelin.

LO ser fram emot att behörigheten kommer på plats så fort som möjligt.