Monopolet på besiktningsverksamheten slopas

Regeringen fattade nyligen ett beslut om att lägga en lagrådsremiss om att avskaffa monopolet på fordonsbesiktningen från och med den 1 juli 2010....
Mabi_2020-02

Sveriges bilar renast i Europa

Sveriges bilar hade Europas lägsta utsläpp av fossil koldioxid första halvåret 2009.Under juni månad var utsläppsnivån 127 gram/km, en nedgång...
Åkaren i Sverige

168 miljoner till fordonsprojekt

Energimyndigheten har beviljat 168,3 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt som ska minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser f...
Aspök

Höjd skatt på fordonsgas?

Regeringen har i en ännu inte offentliggjord promemoria flaggat för att de vill höja skatten på fossil naturgas från 2011 och fyra år framöver....
Åkaren i Sverige

Hållbara transporter ger 2 miljoner jobb

Omställningen till hållbara transporter ger 2,1 miljoner nya jobb globalt, varav 150 000 i bilindustri, enligt en beräkning som Världsnaturfonden,...
Aspök

EU ger grönt ljus för projektfinansiering av Beltförbindelse

Europakommissionen har gett grönt ljus för finansieringsmodellen för projekteringsfasen av den fasta förbindelsen över Fehmarn Beltsundet mellan ...
VBG onspot

Enighet om europeiska järnvägskorridorer

EU:s transportministrar enades nyligen om ett förslag som ska göra det lättare att transportera gods på järnväg tvärs över alla gränser inom ...
Hultsteins

Batteri och laddare i ett från Foma

Fordonsmateriel AB, Foma, är kanske inte mest känd för sina batteriladdare. Men nu har man fått agenturen för Powerpack, en portabel batteribox m...
Mabi_2020-02

Volvolastbilar i säkerhetens tjänst

Volvo Lastvagnar tar nu språnget in i forskningsprojektet euroFOT som involverar 28 europeiska företag och organisationer. Målet är att 80 Volvola...
Aspök

8 av 10 riskerar att somna bakom ratten

Upp till 30 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa olyckor skadas och dödas många människor varje år. En ny undersökn...
Åkaren i Sverige