Genrebild/Proffs arkiv. Genrebild/Proffs arkiv.

Utmärkt förslag om att beslagta svarttaxifordon

Regeringen lämnar förslag till en ny förverkandelagstiftning. Ett förslag Svenska Taxiförbundet beskriver som utmärkt. Genom förslaget blir det möjligt att förverka egendom som inte står i proposition till en persons legitima förvärvskällor. För att säkerställa ett sådant förverkande ska tvångsmedel kunna användas.

Regeringen inför nu generella bestämmelse i Brottsbalkens 38 kap som en följd av att inte all speciallagstiftning i dag innehåller denna möjlighet och nämner specifikt olaga och otillåten taxitrafik som ett exempel på varför denna nya generella lagstiftning bör införas och att de fordon som används för dessa brott nu ska kunna förverkas.

Lagförslaget i korthet
Enligt lagförslaget ska fordonet kunna förverkas om en person döms för olaga eller otillåten taxitrafik
Åklagare måste yrka på förverkande, inte bara böter. Det sker sålunda varken per automatik eller efter beslut av polisman
Domstolen måste besluta om förverkande ”som inte får vara ”oskäligt”
Ett fordon som används vid olaga eller otillåten taxitrafik ska kunna förverkas även om det är en till föraren närstående som äger den, om det inte kan styrkas att fordonet inte ska ingå i det gemensamma boet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 november 2024. Propositionen behandlas i Riksdagen under hösten.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, anser att förslaget kommer bli ett utmärkt verktyg i kampen mot svarttaxi.
– Svarttaxi, som ofta annonseras via Facebook, håller på att förstöra privatmarknaden för taxinäringen på många orter i hela landet. Att fordonet kan förklaras förverkat av domstol skärper straffskalan och kommer att ge en avskräckande effekt. Det är ett bra exempel på nya åtgärder som Svenska Taxiförbundet länge efterlyst. Skärpta straff och fler polisinsatser är andra viktiga insatser, säger Lennart Kalderén.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Vill du läsa mer om förslagen, gör du det här.

Skulle detta kunna vara något att, i alla fall i vissa delar, tillämpa även för den tunga yrkesmässiga trafiken, frågar vi oss på redaktionen.