- Vi ser fram emot att tillsammans med branschorganisationen och dess medlemmar arbeta för en effektiv och konkurrenskraftig omställning av vägtrafiken i Sverige, säger Magnus Heimburg, vd på Preem. - Vi ser fram emot att tillsammans med branschorganisationen och dess medlemmar arbeta för en effektiv och konkurrenskraftig omställning av vägtrafiken i Sverige, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Preem exklusiv drivmedelspartner till Sveriges Åkeriföretag

Preem blir exklusiv drivmedelspartner till Sveriges Åkeriföretag som. är åkerinäringens branschorganisation med tusentals åkerier och lastbilscentraler som medlemmar runt om i hela landet. Genom ett femårigt avtal erbjuds organisationens medlemsföretag förmånliga erbjudanden på Preem Evolution Diesel, HVO100, biogas (CBG), bensin och smörjmedel. Partnerskapet inleds den första januari 2025.

Yrkestrafiken är en enormt viktig sektor för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige.
– Vi är därför väldigt glada över att ha fått förtroendet att bli exklusiv drivmedelspartner till Sveriges Åkeriföretag, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Preem genomgår en successiv omställning från fossilt till förnybart. Målet är att producera och sälja 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2035 då hela värdekedjan ska vara klimatneutral.

Redan under år 2024 färdigställs det första storskaliga omställningsprojektet och till 2027 är målet att ytterligare en ombyggnation ska vara genomförd. Tillsammans utökar de Preems förnybara produktionskapacitet till drygt 2,5 miljoner kubikmeter varav knappt två miljoner kubikmeter förväntas gå till vägtransportsektorn.

Det nya samarbetet med Sveriges Åkeriföretag beskrivs som en viktig del i att stärka användningen av förnybara drivmedel i Sverige.

Yrkestrafiken är ett prioriterat segment för Preem där målet är att fortsätta vara marknadsledare inom den tunga trafiken. Avtalet med Sveriges Åkeriföretag är en viktig pusselbit i detta framtidsbygge-
– Vi ser fram emot att tillsammans med branschorganisationen och dess medlemmar arbeta för en effektiv och konkurrenskraftig omställning av vägtrafiken i Sverige, säger Magnus Heimburg.

Sveriges Åkeriföretag representerar cirka 5 000 företag med 100 000 medarbetare. Näringen omsätter omkring 205 miljarder kronor och svarar för cirka 3,5 procent av Sveriges BNP.

Tusentals åkeriföretag ser dagligen till att vi har fungerande leveranser i Sverige. Näringen påverkas av snabb teknisk utveckling och spelar en viktig roll i energiomställningen.
– Preem delar vår vision om en hållbar och konkurrenskraftig framtid för vägtransporter och med det nya partnerskapet säkerställer vi god tillgång till olika typer av drivmedel runt om i landet för våra medlemmar, säger Oscar Hyléen, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-01 10:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Förnybara Drivmedel Hållbara transporter Klimatomställning Preem Sveriges Åkeriföretag Yrkestrafik