Varje år inträffar cirka 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbeten. Varje år inträffar cirka 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbeten.

Nu lanseras kampanjen ”Rätt fart vid vägarbeten”

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu kampanjen "Rätt fart vid vägarbeten" för att öka trafiksäkerheten och förbättra arbetsmiljön för de som arbetar vid och vistas på våra vägar. Varje år inträffar cirka 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbeten och kampanjens mål är att bidra till att minska dessa olyckor.

Med kampanjen ”Rätt fart vid vägarbeten” hoppas Sveriges Åkeriföretag att kunna göra skillnad för ökad trafiksäkerhet i Sverige.
– Genom att visa respekt för hastighetsbegränsningar och anvisningar vid vägarbeten kan vi bidra till en säkrare och mer hållbar trafikmiljö. Det handlar om att skydda liv och åstadkomma en tryggare arbetsmiljö för alla de som arbetar på våra vägar, säger Oscar Hyléen, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Under sommaren pågår många viktiga vägarbeten som förbättrar vägstandarden i landet. Sveriges Åkeriföretags medlemmar är involverade i dessa arbeten som leverantörer och många passerar förbi på väg till andra destinationer. Sveriges Åkeriföretag vill uppmuntra alla yrkesförare att visa upp sin yrkesstolthet, vara föredömen i trafiken och inspirera övriga trafikanter att hålla rätt fart vid vägarbeten.

Kampanjens budskap ”Rätt fart vid vägarbeten” innebär:
Följ anvisad hastighet baserat på gällande hastighetsbegränsningar
Ta hänsyn till trafikläget, köbildningar, vägbredder samt sikt- och vägförhållanden
Visa hänsyn till vägarbetande kollegor som arbetar för att förbättra vägnätet

Sveriges Åkeriföretag uppmanar alla trafikanter att hålla rätt fart vid vägarbeten, visa uppskattning för pågående arbeten, följa anvisningar och visa hänsyn för att skydda liv och undvika olyckor.

Kampanjen ”Rätt fart vid vägarbeten” kompletterar organisationens trafiksäkerhetsinitiativ med kampanjen Händerna på ratten samt hållbarhetscertifieringen Fair Transport som fokuserar på trafiksäkerhet, miljö och socialt ansvarstagande.

Statistisk om trafikolyckor vid vägarbeten
Enligt Trafikverket inträffar varje år cirka 300 trafikolyckor med personskador vid vägarbeten. Totalt inträffade 5 667 olyckor med personskador i anslutning till vägarbeten under 2003–2021. 11 procent av olyckorna inträffade vid vinterväghållning och totalt inträffade 74 dödsolyckor.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-19 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dödsolyckor Fair Transport Händerna på Ratten Sveriges Åkeriföretag Trafikolyckor Trafikverket Vägarbete