”4 m bredde og 4.3 høyde og 22 m lengde”. Polisen mätte sedan upp det till 3,7 m brett. Bilden hämtad från Facebook. ”4 m bredde og 4.3 høyde og 22 m lengde”. Polisen mätte sedan upp det till 3,7 m brett. Bilden hämtad från Facebook.

Stopp för norsk specialtransport utan dispens

Att stoppa dispenstransporter för kontroll är sällan enkelt eftersom regelverken som kringgärdar dessa transporter är omfattande och inte sällan invecklade. Det avskräckte emellertid inte polisen i Region Väst att agera och stoppa ett brett ekipage som visade sig ha flera brister.

Den 4 maj vid lunchtid observerar allmänheten en mycket bred transport som körs trots att det är spärrtid för sådana transporter fram till klockan 18.00 helgdag mot vardag. Allmänheten kontaktar polisen och det är trafikpolis David Bengtsson samt Niklas Olsson som stoppar ekipaget på informationsplatsen utmed riksväg 26 innan Mullsjö.

Det breda ekipaget som är lastat med en båt, åtföljs av en varningsbil och ett annat ekipage från samma åkeri. Trafikpolisen stoppar det breda ekipaget och tar det sedan med sig in till informationsplatsen. Det dröjer inte länge förrän varningsbilen vänder och kommer tillbaka till platsen.

Förutom att det breda ekipaget inte får köras vid den aktuella tiden på på dygnet, visar det sig vara mer som inte är rätt.
– Exempelvis är breddmarkeringarna inte tillräckligt utdragna, en är dessutom trasig. Det norska åkeriet saknar även dispens för att över huvud taget få köra transporten, säger David Bengtsson.

Därmed är det stopp för vidare färd tills åkeriet ansökt om och fått den nödvändiga dispensen för transporten. Chauffören får en ordningsbot på 4 750 kronor och en polisanmälan mot företaget kommer att skrivas.

Trafikpolisen i Region Väst har under 2024 genomfört en utbildningsinsats i mått, vikt och dispens vilket ger trafikpoliserna verktyg att arbeta med i samband med liknande transporter, säger David Bengtsson som nu, tillsammans med kollegan Niklas Olsson, fått omsätta utbildningen i praktiken.

Den 6 maj står ekipaget fortfarande kvar och vi tar kontakt med åkeriet Midt-Troms Transporter i Bergen och frågar hur det kunde bli så här fel.

Åkeriets representant förklarar att båtens placering på flaket gjorde det svårt att mäta den exakta bredden. Det är orsaken till att resten också blir fel.
– Föraren har mätt fel och trodde att bredden inte behövde dispens, säger åkeriet.
Med en dispens hade föraren också kunnat läsa sig till att transporten inte fick köras vid den aktuella tiden på dygnet.

Vi nämner för åkeriet att det lagts ut bilder på ekipaget på Facebook med vidhängande text ”4 m bredde og 4.3 høyde og 22 m lengde” – innan ekipaget stoppas i Mullsjö, men det är inget åkeriets representant känner till. Vi noterar att polisen sedan mätte upp bredden till 3,7 meter.

Varför var breddmarkeringarna inte utdragna?
– De hade dragits in när ekipaget passerade ett trångt ställe och sedan glömde man dra ut dem igen, säger åkeriets representant.

Nu har åkeriet ansökt om dispensen och ska sedan rulla vidare med en svensk varningsbil.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-10 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Breddmarkering Dispens Spärrtid Specialtransport Trafikpolis Varningsbil