Allt fler containers in och ut i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn. Allt fler containers in och ut i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn.

Containerrekord i Göteborgs Hamn

Goda nyheter för containeråkerierna är att Göteborgs Hamns containervolymer fortsätter att öka från förra årets rekordnivå. Första kvartalet 2024 hanterades fler containrar än någonsin i Göteborgs Hamn under ett enskilt kvartal. Det visar hamnens nyligen sammanställda kvartalssiffror.

Förra året var det de höga exportvolymerna som låg bakom att 2023 blev det bästa året någonsin för Göteborgs Hamn vad gäller hantering av containrar. På importsidan gick det tyngre med en minskning på närmare 20 procent för helåret. Bakgrunden till de låga importsiffrorna förklarades då bland annat av höga räntor och försvagad krona, vilket minskade marginalerna för svenska konsumenter.

Nu har trenden vänt. Under årets första kvartal ökade i stället importen av containergods med 11 procent jämfört med samma period 2023.

Samtidigt som importen växer, fortsätter exporten på den inslagna vägen från 2023 med fortsatt ökade volymer. Under första kvartalet 2024 ökade antalet exporterade containrar med 4 procent jämfört med samma period förra året.

På totalen, export och import sammanräknat, ökade hamnens containervolymer med 8 procent till totalt 242 000 hanterade TEU-containrar (20-fotscontainers), vilket är den högsta siffran för ett enskilt kvartal i hamnen någonsin. I Göteborgs Hamn hanteras 57 procent av Sveriges totala containervolym och det är terminaloperatören APM Terminals som hanterar huvuddelen av volymerna.

Under det första kvartalet ökade mängden containergods på järnväg med 1 procent till 126 000 TEU. Tillväxten består bland annat i skogsprodukter på järnväg som containeriseras i Göteborg. Järnvägspendlar till importtunga destinationer i inlandet visade också stark tillväxt.

Hanteringen av nya fordon minskade med 2 procent till 69 000 bilar under första kvartalet. Det var främst importen av bilar till Sverige som minskade vilket speglar minskningen av antalet svenska nybilsregistreringar under perioden.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-03 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri Containeråkeri Containertrafik Godstransport Göteborgs hamn Vägtransport