Allt fler negativa till elbilar

Elbilsomställningen bromsar in ytterligare när allt fler är negativa till elbilar. Allt fler tror att det kommer dröja allt längre innan en majoritet av bilarna på Sveriges vägar är rena elbilar. Det kan finnas en risk att med ett minskat intresse för elfordon, minskar satsningar på laddinfrastruktur.

Den ökande negativiteten till elfordon är en tydlig trend när Circle K för tredje året i rad tar pulsen på över 3 000 svenska bilisters attityd till elbilar och hur de ser på den stora elbilsomställningen.

När svenskarna tillfrågas om när i tiden de tror att en majoritet av bilarna går på el är det nu bara 10 procent som tror att det skiftet sker till 2030. Det ska jämföras med förra årets 19 procent respektive 23 procent år 2022. Det pekar på en kraftigt svikande tilltro till en snabb omställning mot eldrift.

Circle K:s årliga undersökning, som görs i samarbete med Kantar Media, visar över lag på en nedåtgående trend i tron på att elbilarna ska ta över inom kort. En tredjedel (34 %) av svenskarna tror att majoriteten av bilarna kommer vara elbilar först ”någon gång efter 2035”. Samtidigt uppger var femte (19 %) att de blivit mer negativt inställda till elbilar under året som gått. En siffra som förra året var 13 procent.

Nybilsförsäljningen har gått ner vilket märks främst på privatmarknaden för elbilarna.
– Nu visar vår undersökning på en nedåtgående trend även när det gäller attityden till elbilarna i sig och det är oväntat att så pass många uppger att de blivit mer negativt inställda, säger Erika Albansson Söderlund, kommunikationschef på Circle K.

Fler vill se klimatbonus för elbilar, men vem ska betala?

En återkommande fråga i debatten är hur pass mycket den slopade elbilsbonusen påverkat försäljningen av elbilar. I förra årets undersökning uppgav 65 procent att den slopade bonusen inte påverkade deras syn på eventuellt byte till elbil, medan 23 procent sade att avsaknaden av bonus lär fördröja bytet.

I årets undersökning ställdes frågan ”Skulle du vara mer benägen att köpa en elbil om det återinfördes en klimatbonus?”. Hela 40 procent svarar ja på den frågan. Även här ser vi skillnader utifrån på ålder, där 52 % i gruppen 18–34 år svarar ja, jämfört med 42 procent i gruppen 35–55 och 28 procent i åldern 56 –79 år.

Att avsevärt fler skulle kunna tänka sig att köpa elbil om klimatbonusen återinfördes kanske inte förvånar, men samtidigt är det inte lika tydligt vem man anser ska finansiera bonusen.

På frågan om man tycker att staten ska subventionera privatpersoners inköp av rena elbilar svarar 35 procent ja och 50 procent nej. Skillnaden mellan åldersgrupper är inte lika tydlig här, men siffrorna tyder på att ju yngre man är desto mer anser man att staten ska betala.

Circle K:s tolkning av siffrorna är att en återinförd klimatbonus skulle öka intresset att byta till elbil, men det är inte alldeles självklart att man tycker att en bonus per automatik är bra.
– Att slopad bonus påverkat takten på omställningen råder det dock inga större tvivel om, säger Erika Albansson Söderlund.

Enligt undersökningen är den vanligaste orsaken till att inte köpa elbil det högre inköpspriset. Hela 64 procent säger i år att det är den främsta orsaken till att inte skaffa elbil, att jämföra med förra årets 58 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-08 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Circle K CK Elbilar Klimatbonus Lsaddinfrastruktur Miljö