Foto: Trafikverket. Foto: Trafikverket.

Nya allmänna råd för specialtransporter

Transportstyrelsen har presenterat nya allmänna råd för transporter med breda och/eller långa fordon. De nya allmänna råden gäller från och med den 19 april 2024. Råden omfattar undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last, men även färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

Transportföretagen förklarar: ”Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning, lag, förordning eller föreskrifter som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De nu beslutade allmänna råden riktar sig till de statliga väghållarna, Trafikverkets regioner och de kommunala väghållarna när de prövar ansökningar om undantag, det vill säga dispenser.”

Syftet med de nya allmänna råden är att underlätta beslutsmyndigheternas handläggning och att villkoren i dispenser blir lika oavsett vilken myndighet som beslutar denna.
– I och med att Transportstyrelsen har nya föreskrifter om färd med bred respektive lång odelbar last behövde de allmänna råden även harmoniseras med dessa, säger Pär Ekström, utredare på Transportstyrelsen.

Transportföretagen listar vad som är nytt eller ändrat:
Ändringar i både de allmänna råden om bredd och de allmänna råden om längd har gjorts inom bland annat följande områden:
Nya utmärkningar och ljusstyrka för lyktor
justerade tider när färd inte bör ske
borttagna råd som avser beslutsmyndigheternas handläggningar
borttaget råd om lastens storlek
borttaget råd att varningsbil kan utgå vid färd på motorväg i dagsljus.
Ändringar som endast avser de allmänna råden om färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last är bland annat följande:
nytt råd om att utmärkning av EG-mobilkranar och motorredskap kan vara utförd med dekal
borttaget råd om tunna lastenheter,
borttaget råd om nytillverkade hus eller hussektioner.

Ändringar som endast avser de allmänna råden om färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last är bland annat följande:
• Ändrat mått från 30 till 35 meter för när sökande ska bifoga ett färdvägsintyg,
nytt råd för last som skjuter ut mer än fem meter bakom centrum av den sista axeln,
nytt råd att samråd bör genomföras vid transporter som ska passera plankorsningar med spårväg

Allmänna råd har inget ikraftträdandedatum utan kan tillämpas på en gång.

Vill du läsa de nya råden, hänvisar Transportföretagen dig till Transportstyrelsens hemsida via den här länken och den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-22 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenstransporter Specialtransporter Trafikverket Transportföretagen Transportstyrelsen