Svevia fortsätter göra vägarna kring Söderköping säkra och framkomliga. Foto: Patrick Trägårdh. Svevia fortsätter göra vägarna kring Söderköping säkra och framkomliga. Foto: Patrick Trägårdh.

Svevia fortsatt vägentreprenör i Söderköping

Under de närmaste fyra åren kommer Svevia att fortsätta utföra underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Söderköping. Uppdraget handlar om att göra vägarna, totalt 1 064 kilometer, säkra och framkomliga året om och dygnet runt.

E22 är den mest trafikerade vägen inom driftområdet som i övrigt karaktäriseras av många lågt trafikerade landsbygdsvägar. Trafiken utgörs i stort av pendlingstrafik till och från Norrköping och Söderköping. Kommuner som geografiskt ingår i driftområdet är Valdemarsvik, Åtvidaberg, Linköping, Söderköping och Norrköping.

I kontraktet ingår ständig beredskap. Med hjälp av olika typer av mätdata, modern teknik och meteorologiska tjänster bevakas väder, nederbörd och väglag.

Karaktäristiskt för området är att det kan komma in stora nederbördsmängder från havet. Under vintersäsongen är det inte ovanligt att det bildas så kallade snökanoner.
– När det gäller trafikflödet inom området är det ganska stor skillnad mellan vinter och sommar. Sommartid befolkas vägarna mycket av turister och av alla som har sitt sommarboende längs kustbandet, säger Michael Karlsson, Svevia.

Vintertid handlar uppdraget främst om snöröjning och halkbekämpning, men året om utförs löpande olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder. Längs vägnätet finns 173 kilometer grusväg och även över tusen alléträd som behöver skötas om och som också ingår i kontraktet.

Svevias uppgift är att se till att människor, varor och transporter kommer fram.
– Vi ombesörjer att skyltar sitter på plats, att vattnet kan passerar genom vägtrummor, röjer diken, reparerar vägräcken, lagar mindre vägskador och rycker ut akut för att ta bort nedblåsta träd eller andra hinder som ligger på vägen. Det är ett samhällsuppdrag, säger Michael Karlsson.

Kontraktet förnyas den första september, sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 40 miljoner kronor per år.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-27 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Framkomlighet Söderköping Svevia Trafiksäkerhet Trafikverket Vägunderhållning Vinterväghållning