Brister i transporter som kör den allra dyraste "lasten", må så vara gamla, funktionshindrade, barn och andra, måste också kontrolleras. Ägaren/föraren av denna taxi "kände inte till" att användningsförbud inträtt. Brister i transporter som kör den allra dyraste "lasten", må så vara gamla, funktionshindrade, barn och andra, måste också kontrolleras. Ägaren/föraren av denna taxi "kände inte till" att användningsförbud inträtt.

Brister i den ”lätta” yrkesmässiga trafiken flyger under radarn

Den 4 mars utför BF/IGV Enköping/Håbo kontroller riktade mot taxi och speciellt mot dem som kör skolskjuts. På förmiddagen stoppas en taxi i Bålsta och det visar sig att fordonsskatten är obetald och taxametern obesiktad. Vidare finns det flera brister i den personliga tidboken. Dessa åkerier kör inte sällan den dyrbaraste och helt oersättliga ”lasten” – våra barn.

Mycket fokus hamnar på åkerier med tunga transporter, men vi får inte glömma att yrkesmässig trafik även finns bland de lätta fordonen, däribland taxi, som mer sällan träffar på polisens yrkestrafikgrupper. Dock utbildar en del i yrkestrafikgrupperna även den ”lätta” trafikpolisen inom IGV-verksamheten. Så har också skett hos den grupp som stoppar den aktuella taxin.

Föraren, tillika ägaren av taxin i Bålsta som just då inte transporterar barn, uppger att han även kör skolskjuts. Att fordonet belagts med användningsförbud på grund av den obetalda fordonsskatten uppger mannen att han inte känner till. Det är emellertid hans skyldighet som ägare av fordonet/företaget att ha koll på detta och se till att avgifter betalas i tid. Med andra ord är det alltså ingen godtagbar ursäkt att säga att man ”inte kände till det”.

Vad han däremot känner till är att taxametern är obesiktad. Trots detta har han fortsatt att köra. Ursäkten han presenterar är att det varit svårt att få en tid för taxameterbesiktningen.

Böterna landar på 10 800 kronor, men i Sverige har vi ett rabattsystem som innebär att man endast betalar fullt belopp för den dyraste överträdelsen
och därefter halveras summan på böterna för de övriga överträdelserna. I detta fall var den dyraste boten på 3 000 kronor, en vanlig summa när det handlar om taxi. Taxiåkarens slutgiltiga böter landar, efter rabatten, i stället på 6 900 kronor.

Registreringsskyltarna omhändertas på plats med medgivande att återvända till depån eller hemmet. Föraren får för det en tid då färden senast ska vara avslutad och tiden liksom adressen dit fordonet ska, skrivs in i ett protokoll. Föraren får med sig en kopia av protokollet för att kunna visa upp om han skulle bli stoppad av polis på vägen dit.

Innan föraren åter får köra fordonet måste fordonsskatten betalas och därefter har han en vecka på sig att hämta registreringsskyltarna som förvaras på polisstationen och då ska bevis medföras på att fordonsskatten är betald. Han får dock inte köra med taxin för att hämta skyltarna.

Hämtas inte skyltarna enligt ovan kommer de att förstöras och han måste då beställa nya skyltar hos Transportstyrelsen. Även där måste han kunna bevisa att fordonsskatten är betald.

Registreringsskyltar omhändertas när fordonet är belagt med användningsförbud, exempelvis för obetald fordonsskatt, men även för andra typer av obetalda skatter som trängselskatt och felparkeringsavgift. Däremot omhändertas inte registreringsskyltarna för eventuella fordonsbrister.

När det gäller privatbilister omhändertas registreringsskyltar om det har gått mer än två månader sedan fordonsskatten skulle ha varit betald. Det är längre tid för exempelvis trängselskatt.

Reglerna är strängare när det gäller yrkestrafik. Där kan registreringsskyltarna omhändertas redan första dagen användningsförbudet inträder.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-22 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Användningsförbud Bilinspektör Böter Fordonsskatt IGV Polis Taxameter Taxi