Många söker sig till transportprogrammet inriktning transport. Foto: Evelina Carborn. Många söker sig till transportprogrammet inriktning transport. Foto: Evelina Carborn.

Ökande söktryck hos transportskolor – 34 % är tjejer

Antalet sökande till transportprogrammet fortsätter att öka och aldrig tidigare har så många tjejer velat bli lastbilschaufförer visar TYA:s senaste rapport. Samtidigt väntar ändringar i skollagen som kan bli avgörande för branschen.

TYA:s årliga Skolledarrapport för Fordons- och transportprogrammet inriktning transport, visar på en gymnasieutbildning med högt söktryck och stor attraktionskraft bland både killar och tjejer. Andelen kvinnliga elever ligger nu på rekordsiffran 34 procent. En utveckling som är unik bland yrkesprogrammen.

Att tjejerna hittat till lastbilsföraryrket och att trenden inte mattas ut tycker Lena Törnstrand, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, är kul.
– Jag tror att förebilder spelar en viktig roll här. Att vi i dag ser fler kvinnor bakom ratten ute i samhället, men också unga tjejer som delar med sig av sin vardag som lastbilschaufför i sociala medier. Det blir en positiv spiral, säger hon.

I genomsnitt 83 procent av transporteleverna får jobb direkt efter avslutad examen vilket ger en hög etableringsgrad jämfört med andra yrkes- och gymnasieprogram. I Östergötland, Norrbotten, Halland, Blekinge, Värmland och Västra Götaland ligger den siffran på över 90 procent.

Utbildningen håller mycket hög kvalitet samtidigt som branschen har ett stort behov av välutbildade förare.
– Skolorna är också bra på att attrahera elever, och tillsammans med branschen skapa ett genuint intresse som gör att de vill jobba som lastbilschaufförer efter avslutad utbildning, säger Lena Törnstrand

Trots att antalet utbildningsplatser ökat för läsåret 2023/2024 är det fortfarande i genomsnitt två sökande per plats på landets 95 transportgymnasier. I Blekinge, Södermanland, Värmland och Västmanland är trycket extra högt, med över 2,5 sökanden per plats vilket gör det extra svårt för ungdomarna i dessa län att förverkliga sina yrkesdrömmar.
– TYA har länge efterfrågat fler utbildningsplatser, men det är samtidigt uppenbart att dagens utbud inte räcker till. Vi bedömer att dagens utbildningssystem motsvarar ungefär 60 procent av transportsektorns årliga rekryteringsbehov, säger Lena Törnstrand.

Nu ställs frågan om utbildningsplatser på sin spets efter ändringar i skollagen som börjar gälla från terminsstarten 2025. De innebär att kommuner och regioner ska dimensionera gymnasieskolan efter arbetsmarknadens behov.
– Det här är något vi på TYA bevakar noga då det visat sig att Skolverkets planeringsunderlag innehållit felaktiga uppgifter kring antalet yrkesverksamma förare i Sverige, säger Lena Törnstrand.

TYA verkar nu tillsammans med arbetsmarknadens parter för att skapa förståelse bland utbildare och beslutsfattare.
– Om vi får gehör för branschens verkliga behov tror vi att dimensioneringen kommer att få den positiva genomslagskraft regeringens ambitioner varit från början, säger Lena Törnstrand.

Fakta om Skolledarrapporten 2023/2024
I dag bedriver 95 svenska gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 94 skolor enkäten som genomförs årligen av TYA.
Antalet sökande och antagna läsåret 2023/2024: 4 416 respektive 2 403.
83 % av eleverna fick jobb direkt efter examen 2023. I Norrbotten var den siffran 95,5 % och i Östergötland 92,6 %.
Andelen tjejer i årskurs 2 inriktning transport är i dag 34 %, att jämföra med 16 % 2015, 22 % 2019 och 33 % 2022. Skolorna i Örebro har 45,6 % kvinnliga elever och Västernorrland 44,1 %.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-21 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Chaufförsutbildning Lastbilschaufför Transportgymnasium Transportutbildning TYA Yrkesutbildning