E-handeln med dess logistik öppnar för mer samarbete. Foto: Girteka. E-handeln med dess logistik öppnar för mer samarbete. Foto: Girteka.

E-handel och logistik – potential för mer samarbete?

Redan före pandemin har e-handeln vuxit enormt. Även om det är svårt för online-baserade butiker att fasa ut fysiska platser eftersom konsumenternas vanor sedan åratal tillbaka är svåra att ändra, har pandemin bara fungerat som en katalysator för ytterligare tillväxt i e-handelssektorn.

När e-handeln fortsätter att öka, måste även logistiken, inklusive godstransporter på väg, anpassas. Konsumenter som köper en mängd artiklar online kräver mer transparens vilket inkluderar spårning i realtid såväl som tillförlitlighet, och har pressat företag som i sin tur har begärt förändringar från sina logistikpartners.

Logistikleverantörerna är ”på hugget” och försöker hela tiden anpassa sig till en ständigt föränderlig handelsvärld, att ligga före sina konkurrenter, att införa innovation i sina tjänster och försöka svara på eventuella slutkonsumenters problem.

Vad är den nuvarande statusen för e-handel inom logistik och hur kan avsändare och transportörer samarbeta ännu mer för att tillhandahålla skräddarsydda tjänster som kan ge de bästa leveranstjänsterna?

Den sista sträckan av e-leveranser utförs vanligtvis i stadsområden där skåpbilar dominerar då stora tunga ekipage i städer inte sällan är ineffektivt då sådana ekipage behöver en viss mängd gods för att motivera och täcka sina driftskostnader. De områden där tunga fordon kan röra sig tillsammans med en trafiksäkerhetsaspekt gör att dessa är mest lämpade att hållas utanför städerna. Därför har skåpbilar varit de främsta drivkrafterna för e-handelskedjor i städer – på gott och ont.

FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) behandlade ämnet ”väl fungerande vägtransporter, hamnar, posttjänster och tullar hjälper till att säkerställa effektiv orderuppfyllelse” och det var tydligt att ineffektivitet i någon del av kedjan ökar kostnaderna.

Ineffektivitet är inte till gagn för små och medelstora företag då dessa företag har begränsade kapitalresurser för att bära bördan av en ineffektiv transportprocess. Målet för dem är att hitta ett pålitligt företag att arbeta med som transporterar deras varor till konsumenterna kvalitativt och i tid. En forskningsartikel, skriven av tre forskare från Kina och Sydkorea, noterade att ”kvaliteten på logistiktjänster har en betydande inverkan på e-handelstransaktionskostnader, transaktionshastighet och lastsäkerhet.”

Leveranskedjan för en konventionell produkt och en vara köpt på internet är väldigt olika. Enligt en artikel i tidskriften ’Resources, Conservation and Recycling är den typiska leveranskedjan uppdelad i åtta delar som inkluderar utan att vara exklusiva för transport av råmaterial, transport av tillverkat material till nationella och regionala lagringsanläggningar och tillhandahållande av slutprodukten till slutkonsumenter hos återförsäljare.

En typisk e-handelsleveranskedja är en process i endast fyra delar bestående av att råvaror transporteras från/till tillverkningscentra som sedan transporteras till distributionscenter med hög genomströmning och slutligen når slutkonsumenten. Samtidigt delar de en grundläggande likhet, nämligen informationsflödet.

Av detta kan två slutsatser dras. Det första är att lastbilar är nödvändiga i leveranskedjan eftersom de spelar en avgörande roll i en process som realistiskt tar tre steg för att transportera en beställning. Som ett resultat säkerställs kvalitetstjänster om att en vara som köpts online måste levereras helt och i tid till ett distributionscenter. Om centret inte fyllt på med varan under en högsäsong kan det leda till en missnöjd slutkonsument och förlorade affärer för företaget, något som ger eko i hela leveranskedjan.

För det andra är informationsdelning avgörande i båda typerna av leveranskedjor. Att veta var försändelsen eller varan är, säkerställer att den sista milen-leveransen kan tidsbestämmas korrekt då dessa hämtas från lokala distributionscenter.

Utvecklingen under pandemin visade att informationsflödet blivit allt viktigare och kunder lägger större vikt vid att veta var deras paket befinner sig och leveransstatus.

Stora logistikföretag som exempelvis Girteka, har lanserat lösningar för realtidssynlighet (RTV) och med det stuckit ut bland konkurrenterna. Dessa lösningar måste leda till nästa steg och exempelvis enkelt integreras med en speditörs tekniska lösning. Det skulle möjliggöra för konsumenten att kunna spåra sitt paket under hela resan. Detta kan innebära en säkerhetsrisk, men genom att endast visa varans hållplatser och/eller de ungefärliga platserna för var objektet spårades senast, minskar risken.

Utvecklingen måste fortgår i samma takt som e-handeln utvecklas även om Transport Intelligence’s (TI) forskning visade att e-handelns logistikmarknaden minskade 2022 med 5 %. Med tanke på de ekonomiska omständigheterna, inklusive inflation och konsumenter som lägger mer vikt vid upplevelser snarare än materiella föremål, kommer detta inte som någon överraskning. Men forskningen visade också att marknaden 2023 bör växa med 7,9%, vilket möjligen kompenserar för minskningen förra året.

E-handeln är här för stt stanna och då blir det extra viktigt att företag som direkt samarbetar med logistik och, i sin tur, godstransportörer, fortsätter att samarbeta och förnya hur varor som köps online transporteras regionalt eller när de passerar gränser. Detta inkluderar att gå anamma RTV och upphandlingsprocesser, särskilt eftersom topperioder har förändrats med införandet av storskalig e-handel bland konsumenter globalt.

När allt kommer omkring har onlines shoppingjättar som Amazon, Alibaba och Temu omdefinierat shoppingstoppen med populariseringen av bland annat Black Friday.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-04 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Black Friday E-handel Gorteka Leveranskedja Logistik Online-handel Real Time Visibility RTV