Odd Thore kör för Thermomax, en del av Girteka Group, och han ger tummen upp för ellastbilen. Foto: Girteka. Odd Thore kör för Thermomax, en del av Girteka Group, och han ger tummen upp för ellastbilen. Foto: Girteka.

Chaufför Odd Thores ”elektriska resa” mot framtiden

"Under mina 15 år som jag har kört genom Norges landskap har jag sett mycket", inleder Odd Thore, en Thermomax-chaufför som har bevittnat branschens övergång till elektriska lastbilar. "Från att transportera mat över hela landet till att arbeta med vägunderhåll har jag alltid förlitat mig på mullret från dieselmotorn under mig, men nu är det dags för en förändring," säger han.

Odd Thore är en erfaren chaufför som levererar varor över hela det snöiga Norge i en elektrisk lastbil. Det är en ny erfarenhet för honom eftersom han under sina 15 år bara körde dieselfordon. Men nu när Girteka Group går över till hållbara transportlösningar fick han möjligheten att få erfarenhet och färdigheter genom att köra en batteridriven lastbil från Volvo.

Odd minns med glädje sina dieseldagar. ”Det är något speciellt med mullrandet av en Scania eller stabiliteten hos en Volvo som hamnar i blodet. Varje resa har sin egen historia, varje lastbil sin egen karaktär”, säger Odd. Nu står vi dock inför skiftet från diesel till el och Odd menar att även det kan skapa glädje, nya erfarenheter och färdigheter samt ge upphov till nya beteenden och vanor.

I Norge genomgår lastbilsbranschen en betydande omvandling med allt fler elektriska lastbilar vilket markerar en avgörande förändring mot hållbarhet och innovation. Norge är känt för sitt engagemang i miljövård och banbrytande teknik, samt ligger i framkant när det gäller att ta till sig elfordon inom logistik och transport. Andelen elfordon är anmärkningsvärt hög jämfört med det europeiska genomsnittet.

År 2022 stod plug-in elfordon för 79,3 procent av marknadsandelen i Norge. Den norska regeringen har satt upp ambitiösa mål för införandet av utsläppsfria lastbilar. År 2030 ska alla nya lastbilar i Norge antingen vara utsläppsfria eller köras på biogas.

Därför rör sig allt fler logistikföretag mot nollutsläppslösningar med hjälp av batteridrivna ellastbilar. Att byta till el var för Odd ett stort steg. ”Jag var nyfiken, kanske lite skeptisk. Hur skulle dessa elfordon kunna mäta sig på vägarna under de omständigheter vi har i Norge,” undrade han. Att börja köra ellastbil blev en betydande vändpunkt som markerade ett nytt kapitel i hans karriär.

Första körningen i en ellastbil blev en uppenbarelse för Odd. Tystnaden inne i hytten stod i skarp kontrast till vad han var van vid. Det var det första som slog honom. Det uppstod ett slags lugn, men ändå snabbhet, trots att hyttens utseende var sig lik. Han var särskilt imponerad av den snabba uppvärmningen av lastbilen och den mjuka, snabba accelerationen.

Odd beskriver tystnaden som nära nog öronbedövande när man är van vid ljudet från en dieselmotor. Det här var annorlunda och kändes som att kliva in i framtiden. När man ständigt ligger ute på vägarna blir arbetsmiljön i självalastbilen mycket viktig. ”Exempelvis buller kan inte bara påverka förmågan att köra liksom uppelevelsen och det ger ellastbilen ett bra argument för nya generationer att vilja bli yrkeschaufförer”, säger Odd.

Odd drar sig till minnes när han började köra och tyckte då att lastbilarna vid den tiden var fantastiska, men att jämföra dem med vad framtiden kan ge honom mig hopp om att chaufförsyrket är på väg mot förändring.

Han tar upp saker som att känna till alla de senaste tekniska lösningarna, som AI-verktyg för ruttplanering, farthållarassistans och alla körfunktioner, och förmodligen många fler som han inte ens kan komma på, är verkligen ett argument för unga att bli chaufförer. Odd lyfter att det är viktigt att företaget man jobbar för kontinuerligt investerar i den senaste tekniken för då finns det bara fördelar, säger Odd som kör för Thermomax som ingår i Girtekakoncernen.

En annan fördel med ellastbilen är smidighet när det gäller acceleration. Ellastbilen ger en förare möjlighet att förstå och analysera energiförbrukningen samtidigt som de accelererar eller saktar ner med hjälp av kinetisk energi. ”Normalt brukade jag gå igenom en eco-driving-utbildning för att förstå hur min reaktion och mitt sätt att köra påverkar nivån på bränsleförbrukning och utsläpp. Nu med en elektrisk lastbil och omedelbart tillgänglig information kan jag analysera den själv, kontrollera reaktioner och effekter av allt jag gör. Ellastbilar är ingen utmaning”, säger Odd.

Trots fördelarna var bytet till el inte helt utan hinder. Dragbilen han kör är tvåaxlig och det utgör i sig en utmaning i form av frekventa farhågor kring att överlasta, säkerhet och manövrerbarhet särskilt i det snöiga Norge. ”En tvåaxlig dragbil är lite av ett pussel, speciellt eftersom motoraxeln lätt blir överbelastad. Jag vande mig vid att köra med treaxliga dragbilar vilket ger mig en bättre känsla av att lastbilen på vägen är stabil”, säger Odd.

Ett annat ämne är laddning. Det tar längre tid att ”tanka” en ellastbil än motsvarande diesellastbil. Det innebar en inlärningskurva i Odds rutiner, men han hade stöd av en annan erfaren förare som hjälpte honom att få rutinerna på plats.

Odd är optimistisk inför framtiden. ”Jag tror att vi bara är i början. Elektriska lastbilar kommer att bli mer avancerade och mer anpassade för våra behov. Jag är spänd på att se vart vi går härifrån”, säger han.

När Odd reflekterar över sin ”elektriska” resa, ser han övergången till elektriska lastbilar som en blandning av gammalt och nytt. ”Lastbilskörning är i mitt blod, diesel eller elektrisk. Det viktiga är hur vi anpassar oss, hur vi tar till oss förändringarna. Jag är stolt över att vara en del av det här nya kapitlet i ett åkeri med Girteka”, avslutar Odd Thore.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-05 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Fossilfria transporter Girteka Odd Thore Thermomax