Volvo och Girteka tacklar vinterns utmaningar tillsammans

Vinterväglag och tufft vinterväder kan vara svåra att tackla. Alla chaufförer i chaufförsbristen spår kanske inte har tillräcklig kompetens för just sådana förhållanden. Girteka har i samarbete med Volvo Group utbildat förare i Säker körning på vintern redan innan vintern kom.

Vintern har redan gjort sitt intåg i större delen av Europa och oavsett vad man tycker om att köra när vinterväglag råder, är det viktigt att komma ihåg säkerheten på vägen. År 2022 publicerade European Transport Research Review forskning om hur olika väderförhållanden påverkar sannolikheten för en trafikolycka. Ett av ämnena var just Vinterväderförhållanden.

Slutsatserna av denna forskning visade att tvåaxliga dragbilar har den högsta relativa riskökningen med 872,9 procent, vilket är en bekymmersam siffra med tanke på att 77 procent av transporterna i Europa går på väg enligt EU-kommissionens siffror från 2023. Det innebär att lastbilschaufförer som kör under vinterförhållanden löper större risk att råka ut för trafikolyckor än andra fordonsförare när de ska leverera gods i tid.

Detta är särskilt viktigt när man talar om skandinaviska länder. Enligt den senaste statistiken från Europeiska transportsäkerhetsrådet rapporteras Norge vara bland topp 10 bland länder där sannolikheten för att personer dör i trafikolyckor med lastbilar inblandade är en av de högsta.

Det är viktigt att förstå vilka utmaningar chaufförerna står inför beroende på var de befinner sig. Deras grundläggande körkunskaper kanske inte är tillräckliga när de möter nya väderförhållanden vilket leder till sämre körprestanda som inte är bra för trafiksäkerheten, ger fler skador på fordon, högre kostnader för reparationer och mer tomkörning. Därför är det viktigt med utbildning och träning samt samarbete för att förbättra chaufförens färdigheter, särskilt om de ska möta tuffa förhållanden. En utmaning är dessutom den fortgående chaufförsbristen.

International Road Transport Unions:s (IRU) senaste rapport avslöjar att minst 50 procent av transportföretagen i majoriteten av de 36 länder IRU:s rapport från 2023 tar upp, har allvarliga problem med att hitta skickliga chaufförer. Ett sätt att ta itu med problemet är att investera mer i utbildning av förarna och samarbete mellan logistikföretag och tillverkare för att säkerställa att deras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter uppgraderas.

Ett exempel är en nyligen genomförd aktivitet av Volvo och Thermomax, (ett företag inom Girteka Group). Under Säker körning på vintern gick de båda samman för att utbilda förare om körning under tuffa förhållanden redan innan vintersäsongen började.

Volvos representant tillika en av arrangörerna av vinterkörkurserna i Norge, Arne Jan Hopen, menar att dessa kurser ger mycket viktiga kunskaper som behövs för att köra på vintern i nordliga länder som Norge där du har väldigt andra körförhållanden än i andra delar av världen.

Att samla förare, diskutera och presentera huvudutmaningar, tips och tricks och de senaste funktionerna är till stor hjälp i förarnas dagliga arbete. Under träningen får förarna även göra praktiska övningar. Med på utbildningen deltar redan erfarna Thermomaxförare, Volvo, polis, brandkåren och vägförvaltningen som tar upp regler och föreskrifter om vägar, trafik, korrekt underhåll av fordonet, dela tips och tricks om hur man upptäcker is, svart is, vad man ska göra när man möter vissa risker och problem i samband med extrema körförhållanden och hur förarna, som är en del av leverantörskedjan, påverkar miljön över lag. Det hålls även föreläsningar om hälsa, träning och näring i relation till arbetsspecifikationer i de nordiska länderna för att undvika allvarligare hälsoproblem eller skador.

För närvarande är detta den enda utbildningen av sitt slag i Norge och genom att satsa på säkrare vägar och kontinuerlig utbildning av förare, kan vägarna bli säkrare för alla, säger Tore Rødsten, vd för Thermomax och tillägger att det är en exklusiv fördel för chaufförerna själva.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-15 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförskompeten Chaufförsutbildning Girteka Trafiksäkerhet Vinterväderförhållanden Vinterväglag Volvo