Foto: Iveco Group Foto: Iveco Group

Iveco och Hedin i avtal om köp av distributions- och återförsäljarverksamhet i Norden

Iveco Group N.V. och Hedin Mobility Group AB (publ) har ingått avtal genom vilket Hedin Mobility Group förvärvar Iveco Groups distributions- och återförsäljarverksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Avtalet följer den avsiktsförklaring som undertecknades i mars 2023. Transaktionen, som är föremål för myndighetsgodkännande, förväntas slutföras under första halvåret 2024.

Partnerskapet stärker Hedin Mobility Groups position som en ledande europeisk mobilitetsleverantör och utökar Ivecos nordiska distributionsnätverk. Förvärvet innebär att Hedin Mobility Group kommer att ta över verksamheten att marknadsföra och distribuera Iveco transportbilar, medeltunga och tunga lastbilar, samt minibussar som säljs via återförsäljarnätverket, i de fyra nordiska länderna, inklusive reservdelar.

Som en del av transaktionen kommer Hedin Mobility Group också att förvärva återförsäljarverksamheten på de Iveco-ägda anläggningarna i Sverige (Göteborg, Helsingborg och Malmö), Norge (Bærum), Finland (Esbo) och Danmark (Odense).

Iveco Groups utbud av transport- och lastbilar säljs och servas för närvarande i Norden genom 35 återförsäljare och fler än 100 verkstäder.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-05 14:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsäffärer Hedin Mobility Group Iveco Group